Questions and answers

Jakie informacje dotyczące ZFŚS dyrektor placówki musi przekazać do wiadomości publicznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 grudnia 2015 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy w skład komisji ds. oceny ryzyka zawodowego musi wchodzić społeczny inspektor pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 grudnia 2015 r., Sokołowska Anna | Aktualne

Czy pracownicy wykonujący prace przy inwentaryzacji mogą być zatrudnieniu w zadaniowym systemie czasu pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 grudnia 2015 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Czy przyznanie premii regulaminowej można uzależnić tylko od stażu pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 stycznia 2017 r., Tomaszewska Barbara | Aktualne

Jak rozliczyć świadczenia z ZFŚS przekazane pracownikom po grudniowej wypłacie?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 grudnia 2015 r., Tomaszewska Barbara | Nieaktualne

Co przesądza o randze stanowiska pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 grudnia 2015 r., Zawadzka-Filipczyk Paulina | Nieaktualne

Co powinien zrobić pracodawca, jeśli pracownik dostarczy zwolnienie lekarskie miesiąc po zwolnieniu dyscyplinarnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 grudnia 2015 r., Masłowski Jarosław | Aktualne

Czy można zaliczać do KUP nagrody wypłacone ponad kwoty ustalone w ZUZP?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 grudnia 2015 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy pracodawca ma obowiązek prowadzenia ewidencji świadczeń socjalnych pracowników i emerytów?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 grudnia 2015 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy na dziecko, które uciekło z ośrodka wychowawczego przysługuje zasiłek rodzinny?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 grudnia 2015 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

Czy pracownikowi niepełnosprawnemu można powierzyć pracę innego rodzaju?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 grudnia 2015 r., Zawadzka-Filipczyk Paulina | Aktualne

Czy można zawierać umowy prawa cywilnego z osobą w wieku 16 lat?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 grudnia 2015 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jak ustalić wymiar urlopu rodzica adoptującego dwoje dzieci w krótkim odstępie czasu?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 grudnia 2015 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Co zrobić z nieodebraną przez rodzinę kwotą trzynastki zmarłego pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 grudnia 2015 r., Skalska Magdalena | Aktualne

Jaką stawką od stycznia 2016 r. opodatkować staw retencyjny?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 grudnia 2015 r., Kupień Łukasz | Nieaktualne

Jak na gruncie u.ś.r. ustalić skład rodziny, jeśli konkubenci mają dzieci z poprzednich związków?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 grudnia 2015 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

Jak ustalić część wynagrodzenia za prace twórcze?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 grudnia 2015 r., Tomaszewska Barbara | Nieaktualne

Jak prawidłowo skorzystać z ulgi mieszkaniowej po ustanowieniu rozdzielności majątkowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 grudnia 2015 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Jaką stawką podatku od nieruchomości opodatkować budynek gospodarczy?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 grudnia 2015 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy od cesji wierzytelności z pożyczki należy odprowadzić PCC?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 grudnia 2015 r., Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz | Aktualne

W jakie przychody SKOK powinien odnosić spłaty nabytych wierzytelności dokonywane przez dłużników?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 grudnia 2015 r., Mikulska Dorota | Nieaktualne

Czy przy zakupie symulatora egzaminu dla pracowników trzeba odprowadzić podatek u źródła?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 grudnia 2015 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy z pracownikiem samorządowym można zawrzeć umowę na czas określony w ramach realizacji projektu?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 grudnia 2015 r., Skalska Magdalena | Aktualne

W jaki sposób należy opodatkować VAT zakup maszyny od kontrahenta szwajcarskiego?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 grudnia 2015 r., Zaniewicz Edyta | Aktualne

Czy wysokość zasiłku stałego męża ma wpływ na wysokość zasiłku stałego żony?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 grudnia 2015 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

Jak rozliczyć na gruncie VAT zakup alkoholu dokonany we Francji?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 grudnia 2015 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Czy drzewa na terenie szkolnym należy traktować jako tereny zielone?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 grudnia 2015 r., Jerzy Janusz | Aktualne

Jaki wpływ ma uzyskanie dochodu w okresie pobierania zasiłku stałego na wysokość tego świadczenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 grudnia 2015 r., Sabuda Anna | Aktualne

W którym momencie dokonać korekty kosztów w związku z uzyskaniem dotacji na zakupione środki trwałe?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 grudnia 2015 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy nieodliczony VAT może być kosztem w miesiącu poniesienia?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 grudnia 2015 r., Jurek Marek | Aktualne

Czy z kosztów podatkowych należy wyłączyć całą otrzymaną w danym roku kwotę netto dotacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 grudnia 2015 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Kiedy powstaje obowiązek podatkowy w stosunku do nowo wybudowanego szlabanu?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 grudnia 2015 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy paczki dla kontrahentów stanowią reprezentację?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 grudnia 2015 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Jak rozliczać koszty finansowane z dotacji polegających na zwrocie wydatków?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 grudnia 2015 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy pracownik prowadzący działalność gospodarczą ma prawo do zasiłku macierzyńskiego z obu tytułów?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 grudnia 2015 r., Kostrzewa Piotr | Aktualne

Dla jakich podmiotów należy stosować umowę użytkowania jako formę przekazania nieruchomości gminnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 grudnia 2015 r., Ratajszczak Artur | Aktualne

Jakie są skutki umowy przewłaszczenia w podatku od towarów i usług?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 grudnia 2015 r., Pogoński Mariusz | Aktualne

Czy skierowanie na badania powinno zostać wystawione na 30 dni przed datą następnego badania?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 grudnia 2015 r., Wawszczak Łukasz | Aktualne

W jaki sposób amortyzować samochód, na który uzyskano dotację z Funduszu Pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 grudnia 2015 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy pracodawca może obciążyć pracownika kosztami okularów ochronnych z dopasowanymi do wady szkłami korekcyjnymi?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 grudnia 2015 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Czy na podstawie skanu faktury (kopii papierowej) podatnik ma prawo do korekty zeznania podatkowego za rok 2014?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 grudnia 2015 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Czy kandydat do pracy na stanowisku spawacza powinien mieć aktualne badania lekarskie?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 grudnia 2015 r., Majer Roman | Aktualne

Jak ustalić wartość początkową budynku otrzymanego w drodze darowizny?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 grudnia 2015 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

W jaki sposób opodatkować wynagrodzenie uzyskane od zagranicznej osoby fizycznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 grudnia 2015 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Jakie skutki niesie za sobą likwidacja ZFŚS?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 czerwca 2017 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy od umowy sprzedaży grafik należy naliczyć koszty 20%?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 grudnia 2015 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy pracodawca powinien wskazać w umowie nowe miejsce pracy, jeżeli pracownik udał się w podróż służbową?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 grudnia 2015 r., Skibińska Małgorzata | Aktualne

Jakie przepisy określają wymogi dotyczące kwalifikacji osób świadczących specjalistyczne usługi opiekuńcze?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 grudnia 2015 r., Sierpowska Iwona | Aktualne

Czy dieta radnego powiatowego może być przedmiotem egzekucji z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 grudnia 2015 r., Kostrzewa Magdalena | Nieaktualne

Jak prawidłowo zapisać w informacji o warunkach zatrudnienia wprowadzenie całodobowego czasu pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 grudnia 2015 r., Suchanowska Joanna | Aktualne