Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Tomaszkiewicz Joanna
Odpowiedzi udzielono: 10 kwietnia 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy produkcja nawozów organiczno - mineralnych stanowi przedsięwzięcie mogące znacząco oddziaływać na środowisko?

Produkcja ma być prowadzona przy użyciu odpowiedniej instalacji. Rozporządzenie Rady Ministrów z 10.09.2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2019 r. poz. 1839) - dalej r.p.z.o.ś. wskazuje, że do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko zalicza się produkcja nawozów mineralnych. W rozporządzeniu nie ma mowy o produkcji nawozów ograniczno - mineralnych. Przedsięwzięcie ma być realizowane jako nowy zakład, więc nie wchodzi w grę ewentualna kwalifikacja związana z dokonywaniem zmian w przedsięwzięciach już istniejących. Dodatkowo zakład nie kwalifikuje się do grupy przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko z uwagi na parametry powierzchniowe (np. powierzchnię zabudowy).

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?