Czy budowa średniego napięcia (SN) przyłącza elektroenergetycznego wymaga pozwolenia na budowę?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 30 listopada 2020 r.
Autor odpowiedzi: Chruszcz Adrian
Odpowiedzi udzielono: 10 kwietnia 2020 r.

PYTANIE

Inwestor zgłosił na podstawie art. 29 ust. 1 pkt 20 ustawy z 7.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186) – dalej pr. bud. budowę średniego napięcia (SN) przyłącza elektroenergetycznego o długości 1100 metrów, którego budowa rozpoczyna się od istniejącego słupa energetycznego linii napowietrznej istniejącej, a kończy projektowaną trafostacją. Przyłącze ma służyć dla celów planowanej w przyszłości elektrowni słonecznej.

Czy ww. inwestycję można uznać za budowę przyłącza, na którą nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę?

Inwestorem jest firma, która ma budować elektrownię słoneczną, inwestycja przebiega przez działkę drogową i działki prywatne.

Czy takie zamierzenie inwestycyjne nie jest rozbudową sieci i nie wymaga uzyskania pozwolenia na budowę?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX