Czy nieruchomość, która znajduje się w użytkowaniu wieczystym, zabudowana budynkiem mieszkalnym, stanowi grunt położony w III strefie produkcyjno-przyrodniczej?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Lecińska Monika
Odpowiedzi udzielono: 10 kwietnia 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy nieruchomość, która znajduje się w użytkowaniu wieczystym, zabudowana budynkiem mieszkalnym, ale od wielu lat obciążana opłatą w wysokości 3% z uwagi na to, że zgodnie ze studium kierunków i zagospodarowania przestrzennego, stanowi grunt położony w III strefie produkcyjno-przyrodniczej?

Rozwijanie działalności gospodarczej z zachowaniem z zasad zrównoważonego rozwoju podlega przekształceniu w prawo własności w trybie ustawy z 20.07.2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz.U. z 2020 r. poz. 139) – dalej u.p.p.u.w. Dla działki wydano decyzje o warunkach zabudowy, a zgodnie z egib to grunt orny.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX