Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Okoń Michał
Odpowiedzi udzielono: 10 kwietnia 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla obszaru X. Gmina ma uchwalone studium z 2014 r. W 2019 r. została podjęta uchwała o przystąpieniu do zmiany studium dla obszaru X.

Czy przy sporządzaniu ujednoliconego projektu studium, projektant musi uwzględnić zmiany dla obszaru X we wszystkich rozdziałach studium, nawet tych, których przepisy weszły w życie po 2014 r. w części uwarunkowania i w części kierunków studium?

Np. w zakresie remediacji?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?