Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Fota Magdalena
Odpowiedzi udzielono: 10 kwietnia 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Nauczyciel pracujący w szkole specjalnej w okresie obowiązywania ustawy z 02.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374 ze zm. poz. 567 i 568) realizuje 9 godzin ponadwymiarowych w warunkach nauczania na zdalnego, potrafi udokumentować zrealizowanie wszystkich godzin zgodnie z ustaleniami z dyrektorem szkoły. Czy wobec tego należy mu się wynagrodzenie za wszystkie przepracowane godziny ponadwymiarowe oraz czy należą się dodatki za trudne i uciążliwe warunki pracy?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?