Czy przekazanie odpadów do wykorzystania na własne potrzeby osobie fizycznej, która sama realizuje transport tych odpadów i nie została wpisana do BDO stanowi naruszenie przepisów u.o.?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Grzegrzółka Robert
Odpowiedzi udzielono: 10 kwietnia 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy przekazanie odpadów do wykorzystania na własne potrzeby osobie fizycznej, która sama realizuje transport tych odpadów i nie została wpisana do BDO stanowi naruszenie przepisów ustawy z 14.12.2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019 r. poz. 701) - dalej u.o.?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX