Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Grzegrzółka Robert
Odpowiedzi udzielono: 10 kwietnia 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy w świetle obowiązujących przepisów ustawy z 2.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374) - dalej u.covid-19. starosta może prowadzić postępowanie administracyjne sprawy dotyczącej wydania decyzji na zbieranie odpadów, która wpłynęła po wejściu w życie ww. ustawy?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?