Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kucharski Dominik
Odpowiedzi udzielono: 10 kwietnia 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Strona ma przyznany zasiłek dla opiekuna od 2014 r. Dnia 09.09.2019 r. organ otrzymał wniosek o udostępnienie danych osobowych z ZUS w sprawie Pani, która ma przyznany u nas zasiłek. Z pisma dowiadujemy się, że Strona nabędzie prawo do emerytury od dnia 28.08.2019 r. Organ wezwał w tej sprawie Stronę do złożenia wyjaśnień.

Strona dnia 09.09.2019 r. poprosiła o wstrzymanie wypłat z tytułu pobieranego zasiłku dla opiekuna od września 2019 r., z uwagi na fakt, iż w najbliższym czasie będzie uprawniona do emerytury. Dnia 24.09.2019 r. Strona przedłożyła w organie decyzję o przyznaniu emerytury od dnia 28.08.2019 r. oraz poprosiła o uchylenie decyzji przyznającej zasiłek dla opiekuna.

Dnia 24.09.2019 r. organ uchylił decyzję za zgodą strony. Ostatnie świadczenie zostało wypłacone w połowie sierpnia 2019 r. W tym przypadku jak winien postąpić organ, jeśli chodzi o zasiłek dla opiekuna od 28.08.2019 r. do 31.08.2019 r. (przyznana emerytura).

Nadmieniamy, że Pani nie zataiła żadnych informacji, ani dokumentów, wszystko zgłaszała na bieżąco. O samym fakcie emerytury dowiedziała się z przelewu na konto we wrześniu 2019 r., kilka dni później dopiero otrzymała decyzję o przyznanej emeryturze, którą niezwłocznie dostarczyła do tutejszego organu.

Proszę o interpretację w tej sprawie.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?