Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Tyra Bożena
Odpowiedzi udzielono: 10 kwietnia 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Kobieta pobierała zasiłek rodzinny na czwórkę dzieci w okresie zasiłkowym 2017/2018, jedno dziecko do 30-04-2018 r. miało orzeczenie o niepełnosprawności. Dochód wyniósł 694 zł, więc do 30-04-2018 r. zasiłki rodzinne i dodatki były wypłacane w pełnej miesięcznej wysokości, bo dochód nie przekraczał kwoty 764 zł. Od 01-05-2018 r. do 31-10-2018 r. zasiłek rodzinny i dodatki były wypłacane w formie złotówka za złotówkę, ponieważ przekroczono kwotę 674 zł.

W marcu 2020 r. ta sama kobieta składa wniosek o ustalenie prawa do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu kształcenia i rehabilitacji, dołączając wyrok Sądu z lutego 2020 r. zmieniający orzeczenie Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności i Wojewódzkiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w ten sposób, że zaliczył dziecko do osób niepełnosprawnych od 01-05-2018 r.

Czy rozpatrując ten wniosek można uznać, że kryterium dla rodziny od 01-05-2018 r. było 764 zł, a dochód był 694 zł i zmienić tą złotówkę za złotówkę na pełną kwotę świadczeń, czy tylko przyznać od 01-05-2018 r. dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji w formie złotówki za złotówkę?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?