Pytania i odpowiedzi

Jaki kurs waluty przyjąć do obliczenia marży?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 czerwca 2016 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Na jakiej podstawie organ może zobowiązać podmiot do zalesienia działki leśnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 czerwca 2016 r., Jerzy Janusz | Aktualne

W jakich sytuacjach pracownik, który podpisał umowę szkoleniową, jest zobowiązany do zwrotu kosztów szkolenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 czerwca 2016 r., Masłowski Jarosław | Aktualne

Czy pracownikowi, który dostał wezwanie do sądu należy się wynagrodzenie za ten dzień?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 czerwca 2016 r., Lesińska Joanna | Aktualne

W jaki sposób zapłacić nauczycielom wynagrodzenie za pobyt na zielonej szkole?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 czerwca 2016 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Czy można połączyć urlop z odbiorem godzin nadliczbowych i skorzystać z tzw. wczasów pod gruszą?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 czerwca 2016 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy nauczyciel religii może uzupełnić etat w przedszkolu w tej samej gminie?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 czerwca 2016 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy w ramach dyżuru wakacyjnego można przenieść pracownika obsługi z jednego przedszkola do drugiego?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 czerwca 2016 r., Piszko Agata | Aktualne

Czy asystentowi rodziny, zatrudnionemu na umowę o pracę, można przyznać zwrot kosztów dojazdu do rodzin?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 czerwca 2016 r., Łyjak Grzegorz | Nieaktualne

Jaka jest różnica między indywidualnym, a ruchomym rozkładem czasu pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 czerwca 2016 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy lekarz powinien potwierdzić karty kwalifikacyjne uczestników wypoczynku letniego?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 czerwca 2016 r., Drogosz Małgorzata | Nieaktualne

Zasiłek w jakiej wysokości przysługuje pracownikowi w czasie pobytu w szpitalu?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 czerwca 2016 r., Kamińska Agata | Aktualne

Czy pracownik może zgłosić się dobrowolnie do pracy w nadgodzinach w warunkach mikroklimatu gorącego?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 czerwca 2016 r., Ambroziewicz Maciej | Nieaktualne

Jaką stawkę należy zastosować do refaktury kosztów biletów lotniczych?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 czerwca 2016 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Czy stowarzyszenie będące organizacją pożytku publicznego ma obowiązek złożyć sprawozdanie do KRS?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 maja 2018 r., Mikulska Dorota | Aktualne

Jakich księgowań należy dokonać w związku ze sprzedażą 100% akcji spółki akcyjnej niemieckiej polskiej sp. z o.o.?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 czerwca 2016 r., Waślicki Tadeusz | Nieaktualne

Ile urlopu przysługuje pracownikowi w roku, w którym ustaje jego stosunek pracy z dotychczasowym pracodawcą?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 czerwca 2016 r., Rycak Magdalena | Aktualne

Czy w dokumentach ośrodka pomocy społecznej należy przechowywać kserokopie dowodów osobistych klientów?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 czerwca 2016 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy Straż Miejska jako jednostka budżetowa gminy, prawidłowo opisuje cel poniesionego wydatku na fakturze?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 czerwca 2016 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Czy pracownicy specjaliści, zatrudnieni u organizatorów pieczy zastępczej, mogą kontrolować rodziny zastępcze?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 czerwca 2016 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy wartość zakupu części i usług do samochodu sponsorowanego podlega opodatkowaniu VAT u sponsora?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 czerwca 2016 r., Jurek Marek | Aktualne

Czy jeżeli nie odebrano zasiłku za jeden miesiąc należy wstrzymać świadczenie?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 czerwca 2016 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy każdy przedsiębiorca zatrudniający pracowników staje się pracodawcą?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 czerwca 2016 r., Łyjak Grzegorz | Aktualne

Co należy rozumieć pod pojęciem małe domy mieszkalne?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 czerwca 2016 r., Kamińska Anna | Aktualne

Czy sorbent można uznać za urządzenie do likwidacji wycieków?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 czerwca 2016 r., Sosnowski Paweł | Aktualne

Jaka jest procedura zmiany stanowiska kierownikowi zakładu budżetowego w zw. z reorganizacją?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 czerwca 2016 r., SKALSKA MAGDALENA | Aktualne

Czy do dochodu rodziny przy świadczeniu wychowawczym wlicza się ukraińską pomoc na dzieci?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 czerwca 2016 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

Jakie informacje należy zebrać w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 czerwca 2016 r., Gawarkiewicz Żanetta | Nieaktualne

Jak ustala się dochód rodziny przy ubieganiu się o świadczenie wychowawcze?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 czerwca 2016 r., Gawarkiewicz Żanetta | Nieaktualne

Od kiedy ustala się prawo do świadczenia wychowawczego w razie utraty dochodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 czerwca 2016 r., Tyra Bożena | Nieaktualne

Jak sformułować przyczynę wypowiedzenia umowy o pracę?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 czerwca 2016 r., Łyjak Grzegorz | Aktualne

Czy osobie zatrudnionej na umowę o pracę celem przygotowania zawodowego przysługuje urlop macierzyński?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 czerwca 2016 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

Czy wynajem koparki wraz z operatorem należy zaliczyć do robót budowlanych?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 czerwca 2016 r., Andała-Sępkowska Justyna | Nieaktualne

Kiedy raty leasingu mogą stanowić koszt uzyskania przychodu w przypadku wznowienia działalności?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 czerwca 2016 r., Klemens Dominik | Nieaktualne

Czy wydatki podmiotu odpowiedzialnego na reklamę produktu leczniczego mogą być kosztem?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 czerwca 2016 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy odsetki wypłacone pracownikowi z tytułu opóźnienia w wypłacie wynagrodzenia są zwolnione z podatku?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 czerwca 2016 r., Tomaszewska Barbara | Nieaktualne

Czy wypłacona dla spółki z o.o. premia w ramach zorganizowania stażu stanowi przychód podlegający opodatkowaniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 czerwca 2016 r., Liżewski Sławomir | Aktualne

Czy spółka w upadłości likwidacyjnej może amortyzować nieruchomość?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 czerwca 2016 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Jak należy postapić, gdy podatnik przeoczy termin obowiązkowego przeglądu technicznego kasy fiskalnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 czerwca 2016 r., Andrzejowicz Marcin | Nieaktualne

Czy wydatki związane ze szkoleniem połączonym z koncertem można ująć w kosztach uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 czerwca 2016 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Jak należy określać terminy zapłaty w transakcjach handlowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 czerwca 2016 r., Liżewski Sławomir | Nieaktualne

Kiedy umowa spełnia warunki leasingu operacyjnego w rozumieniu przepisów podatkowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 czerwca 2016 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy można umorzyć zaległości w odpłatności za pobyt w DPS?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 czerwca 2016 r., Bochenek Michał | Nieaktualne

Jak należy wystawić korektę do pierwotnej faktury?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 czerwca 2016 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Czy pracownikowi nieobecnemu w pracy z powodu pobytu na turnusie rehabilitacyjnym należy się wynagrodzenie?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 czerwca 2016 r., Tomaszewska Barbara | Nieaktualne

Czy uregulowanie zobowiązań wobec spółdzielni poprzez wykonanie świadczeń niepieniężnych można rozliczyć w KUP?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 czerwca 2016 r., Liżewski Sławomir | Nieaktualne

Czy ustalając dochód przy dodatku mieszkaniowym należy uwzględnić świadczenie wychowawcze?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 czerwca 2016 r., Bochenek Michał | Nieaktualne

W jaki sposób opodatkować VAT montaż mebli wraz z materiałem, jeśli usługa jest wykonywana na terenie Niemiec?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 czerwca 2016 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne