Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Krywan Tomasz
Odpowiedzi udzielono: 4 maja 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Osoba fizyczna prowadzi działalność gospodarczą polegającą na działalności leczniczej - praktyce stomatologicznej. Działalność ta jest wpisana do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą.

Czy prawidłowe jest branie faktur zakupowych na zakład leczniczy (rubryka 20 wpisu do rejestru tj. nazwa zakładu leczniczego), ale brak wówczas w nazwie imienia i nazwiska osoby fizycznej?

Czy też faktury powinny być brane/wystawiane na dane z ewidencji CEIDG, czy też dane podmiotu leczniczego (rubryka 7 rejestru zoz, tj. firma podmiotu leczniczego), a zatem zawierać w nazwie imię i nazwisko osoby fizycznej?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?