Czy ośrodek pomocy społecznej przeprowadzając wywiad alimentacyjny wraz z wywiadem powinien przesłać do ośrodka występującego o wywiad również uzyskane przez siebie informacje z urzędu skarbowego?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Gawarkiewicz Żanetta
Odpowiedzi udzielono: 4 maja 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Ośrodek pomocy społecznej X wystąpił o przeprowadzenie wywiadu alimentacyjnego z synem na rzecz matki, OPS Y przeprowadzający wywiad z synem wystąpił do urzędu skarbowego aby ustalić dochód w/w.

Czy przesyłając wywiad do OPS Y powinien przekazać również informacje z urzędu skarbowego do OPS X?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX