Któremu organowi ochrony środowiska należy przedłożyć raport z badania hałasu w środowisku zewnętrznym wykonany w oparciu o rozporządzenie w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Gall Marek
Odpowiedzi udzielono: 4 maja 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Któremu organowi ochrony środowiska należy przedłożyć raport z badania hałasu w środowisku zewnętrznym wykonany w oparciu o rozporządzenie Ministra Środowiska z 14.06.2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz.U. z 2014 r. poz. 112)?

Badanie wykonywane jest z częstotliwością co dwa lata.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX