Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 23 czerwca 2020 r.
Autor odpowiedzi: Ziółkowski Paweł
Odpowiedzi udzielono: 4 maja 2020 r.

PYTANIE

Czy w ramach art.15g ust. 8 tarczy antykryzysowej można obniżyć etat pracownikowi, na którego nie występujemy o dofinansowanie? W miesiącu poprzedzającym wynagrodzenie wyższe niż 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Pracownik jest ujęty w porozumieniu z przedstawicielstwem pracowników.

Co w przypadku, gdy okaże się (po ogłoszeniu aktualnej wysokości przeciętnego wynagrodzenia z kwartału poprzedzającego złożenie wniosku), że pracownik mieści się w limicie i powinien być zgłoszony do dofinansowania? Czy robimy korektę wniosku, wykazu pracowników?

Czy można obniżyć etat pracownikom przebywających na długotrwałych zwolnieniach lekarskich (ciąża), na urlopie macierzyńskim, rodzicielskim; z tego tytułu nie zgłoszonych we wniosku o dofinansowanie?

Pracownicy ujęci w porozumieniu z przedstawicielstwem pracowników.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?