Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Niewińska - Struszyńska Maria Magdalena
Odpowiedzi udzielono: 4 maja 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy rokowania w zakresie pozyskania prawa do dysponowania nieruchomością podjęte przed uzyskaniem ostatecznej decyzji lokalizacyjnej lub wejściem życie uchwalonego mpzp mogą stanowić dowód na spełnienie rokowań z art. 124 ust. 3 ustawy z 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65) – dalej u.g.n., czy też do wniosku o wydanie decyzji z art. 124 u.g.n. powinny być dołączone dowody z przeprowadzonych rokowań po terminie uzyskania DL/uchwalenia mpzp?

Przepis art. 124 ust. 3 u.g.n. wskazuje, że "do wniosku należy dołączyć dokumenty z przeprowadzonych rokowań".

Czy może to być tylko jeden dokument np. protokół z rokowań, w którym właściciel jednoznacznie odmówił udzielenia zgody na realizację inwestycji lub wysłane jedno pisma do właściciela (z brakiem odpowiedzi ze strony właściciela), czy też rokowania te muszą być potwierdzone kilkoma dokumentami - jeśli tak to iloma?

Czy istnieje jakaś linia orzecznicza lub dobra praktyka wskazująca ile dokumentów (pism, protokół z rokowań) wnioskodawca powinien załączyć do wniosku?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?