Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Łobejko Zygmunt
Odpowiedzi udzielono: 4 maja 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Zgodnie z art. 15zzzzzq. ust 1. pkt 1 ustawy z 16.04.2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. poz. 695) realizacja obowiązku zmniejszenia zatrudnienia może nastąpić przez rozwiązanie z pracownikiem stosunku pracy, w tym z pracownikiem posiadającym ustalone prawo do emerytury lub renty.

Jak należy rozumieć ustalone prawo do emerytury - czy to oznacza:

1) osobę, która pobiera emeryturę i jednocześnie pracuje w urzędzie?

2) osobę, która nabyła uprawnienia do emerytury, ale jej jeszcze nie pobiera z uwagi na zatrudnienie, czy też dotyczy osób wymienionych zarówno w 1 i 2 pkt?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?