Czy można uprawomocnić decyzję, jeśli pozostałe strony były zawiadamiane poprzez publiczne obwieszczenie na tablicy ogłoszeń?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Nieaktualne, stan prawny na: 15 maja 2020 r.
Autor odpowiedzi: Oziemska Sara
Odpowiedzi udzielono: 4 maja 2020 r.

PYTANIE

Mam wątpliwość co do prawomocności decyzji LICP oraz decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach została wydana 2.04.2020 r. - liczba stron postępowania była większa niż 10 (art. 49 ustawy z 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020 r. poz. 256) – dalej k.p.a. - obwieszczenie na tablicy ogłoszeń). Inwestor odebrał decyzję 2.04.2020 r. i zwrócił się do urzędu o jej uprawomocnienie.

Czy mogę ją uprawomocnić, jeśli pozostałe strony były zawiadamiane poprzez publiczne obwieszczenie na tablicy ogłoszeń (od 2.04.2020 do 16.04.2020)?

Natomiast decyzja LICP została wydana 6.04.2020 r. Strony odebrały ją 8.04.2020, na tablicy ogłoszeń obwieszczenie w dniach 6.04.2020 do 20.04.2020 r. Strony postępowania zrzekły się prawa do wniesienia odwołania.

Jak traktować tablicę ogłoszeń?

Kiedy mogę i czy mogę uprawomocnić decyzję LICP?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX