Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kucharski Dominik
Odpowiedzi udzielono: 4 maja 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jeśli wojewoda zawiesił działalność ośrodka wsparcia jakim jest dzienny dom pobytu (zadanie gminy), to czy powinno naliczać się odpłatność za pobyt lub posiłek (są dwie odpłatności) jeśli do tego zobowiązuje uchwała rady gminy? Jeśli organizacja pozarządowa realizująca na zlecenie gminy prowadzenie tego ośrodka wsparcia załatwia po zawieszeniu działalności, jak się okazuje, posiłek dla niektórych pensjonariuszy, dowożony im do mieszkania (bez uzgodnień z ośrodkiem pomocy), to czy winno się naliczać odpłatność za posiłek?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?