Czy wspólnik spółki cywilnej, który dodatkowo prowadzi odrębną firmę jednoosobową może się ubiegać o dofinansowanie części kosztów odrębnie na swoją firmę i osobno wystąpić do PUP w imieniu spółki o wypłatę dofinansowania części wynagrodzeń pracowników spółki?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kostrzewa Magdalena
Odpowiedzi udzielono: 4 maja 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy osoba, która jest wspólnikiem spółki cywilnej i dodatkowo prowadzi odrębną firmę jednoosobową może się ubiegać o dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności dla przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną, niezatrudniającego pracowników, w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie COVID-19 odrębnie na swoją firmę i osobno wystąpić do PUP w imieniu spółki o wypłatę dofinansowania części wynagrodzeń pracowników spółki w związku ze spadkiem obrotów?

Czy ubiegając się o dofinansowanie dla firmy jednoosobowej powinien podać obroty tylko firmy czy podać łączny obrót zarówno z firmy jak i spółki (dla potrzeb wyliczenia podatku dochodowego przychody są łączone)?

Czy ww. może ubiegać o pożyczkę niskoprocentową dla mikroprzedsiębiorców z PUP w związku z COVID-19 odrębnie na swoją firmę i osobno wystąpić w imieniu spółki o taką pożyczkę dla spółki?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access