Questions and answers

Jakie obowiązki spoczywają na podmiocie z UE przy zakupie maszyny spoza Unii?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 lipca 2015 r., Majer Roman | Aktualne

Jaki powinien być minimalny skład zespołu do wykonywania prac gazoniebezpiecznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 lipca 2015 r., Zamajtys Krzysztof | Aktualne

Kiedy można zaniechać pomiarów promieniowania elektromagnetycznego?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 lipca 2015 r., Zamajtys Krzysztof | Aktualne

Kiedy zachowanie pracownika poszkodowanego w wypadku przy pracy można uznać za rażąco niedbałe?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 lipca 2015 r., Zamajtys Krzysztof | Aktualne

Czy spółka wodna jest organizacją pożytku publicznego?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 lipca 2015 r., Stachowska Marta | Nieaktualne

Czy wymagana jest legalizacja wskazanych urządzeń?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 lipca 2015 r., Osuch-Chacińska Lucyna | Aktualne

Czy zasiłek stały przysługuje osobie, która jest pełnoletnia i przebywa w domu dziecka?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 lipca 2015 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

Jaki jest okres ważności zaświadczenia wydanego przez WIOŚ określającego stan jakości powietrza?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 lipca 2015 r., Gall Marek | Nieaktualne

Jak należy postąpić w związku z nielegalnym zrzutem wód opadowych z terenu inwestycji do rowu melioracyjnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 lipca 2015 r., Stachowska Marta | Aktualne

Pod jakim kodem odpadu należy zdać szklane butelki po stężonym kwasie siarkowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 lipca 2015 r., Jerzy Janusz | Aktualne

Czy dziecko przywiezione do szpitalnego oddziału ratunkowego powinno zostać przekazane do izby przyjęć oddziału pediatrycznego?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 lipca 2015 r., Kaczorowska-Kossowska Iwona | Aktualne

Czy jaz piętrzący na rzece można uznać za instalację?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 lipca 2015 r., Osuch-Chacińska Lucyna | Aktualne

Czy możliwe jest wystawianie noty obciążającej z tytułu rabatu pośredniego za premię od sprzedaży towarów?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 lipca 2015 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy od zakupu fartuszków na pokazy szkoleniowe, które przeszły na własność uczestników, można odliczyć VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 lipca 2015 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy podatnik ma prawo zastosować stawkę 8% do usługi wykonania schodów do bloku mieszkalnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 lipca 2015 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy podatnik może odliczyć VAT z faktury zakupu miejsc parkingowych dla turystów?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 lipca 2015 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy podatnik może zastosować stawkę VAT 5% do druku katalogu?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 lipca 2015 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Czy podatnik prawidłowo udokumentował sprzedaż budynku?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 lipca 2015 r., Zaniewicz Edyta | Aktualne

Czy podejrzenie zapalenia mięśni przedramienia można uznać za uraz powstały w następstwie wypadku przy pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 lipca 2015 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Czy samochód może być sprzedany na fakturę VAT-MARŻA?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 lipca 2015 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Czy szacunkową wartość zamówienia określa zarząd firmy, czy też wystarczą podpisy komisji przetargowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 lipca 2015 r., Bereszko Wojciech | Nieaktualne

Czy w sprawozdaniu Rb-N wykazuje się środki pieniężne w drodze?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 lipca 2015 r., Gąsiorek Krystyna | Aktualne

Jaka jest różnica pomiędzy ściekami podczyszczonymi a ściekami oczyszczonymi?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 lipca 2015 r., Skowysz Aleksandra | Nieaktualne

Jaka jest wartość początkowa środka trwałego wytworzonego w ramach wspólnego przedsięwzięcia?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 lipca 2015 r., Tomczyk Edward | Aktualne

Jaką stawkę VAT należy stosować w prowadzonej tzw. małej gastronomii?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 lipca 2015 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Jaką stawkę VAT zastosować do usługi kładzenia paneli i płytek ceramicznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 lipca 2015 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Jakie okoliczności (spływ faktur, roboty wykończeniowe, inne) mogą opóźnić przyjęcie do użytkowania budynku?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 lipca 2015 r., Waślicki Tadeusz | Aktualne

Jakie warunki należy spełnić, aby przechowywać faktury w formie elektronicznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 lipca 2015 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Jak podatnik powinien rozliczyć VAT z faktury zaliczkowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 lipca 2015 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Jak powinna wyglądać ocena ryzyka zawodowego masarza–wędliniarza?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 lipca 2015 r., Majer Roman | Aktualne

Jak prawidłowo określić termin zapłaty VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 lipca 2015 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Jak rozliczyć na gruncie VAT usługi świadczone w Belgii na rzecz belgijskiego kontrahenta?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 lipca 2015 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Jak zaksięgować zakup złomu od osób prawnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 lipca 2015 r., Waślicki Tadeusz | Nieaktualne

Kiedy podatnik powinien dokonać korekty deklaracji VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 lipca 2015 r., Jurek Marek | Aktualne

W jakiej wysokości należy obliczyć dietę radnego, jeżeli w trakcie podróży miał zapewnione wyżywienie?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 lipca 2015 r., Skibińska Małgorzata | Aktualne

Za jaki miesiąc należy skorygować deklarację VAT w przypadku wykrycia niezaksięgowanej faktury z zeszłego roku?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 lipca 2015 r., Andrzejowicz Marcin | Aktualne

Czy ewidencja węgla w gigadżulach zamiast w tonach byłaby możliwa i zgodna z zasadami rachunkowości?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lipca 2015 r., Gos Waldemar | Aktualne

Czy kierowca w szkole może w czasie urlopu wypoczynkowego zostać oddelegowany do przewozu dzieci na lotnisko?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lipca 2015 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Czy konserwatorowi, który pracuje w poniedziałki i wtorki, należy oddać dzień wolny za 15 sierpnia?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lipca 2015 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne

Czy kopia zezwolenia na import zwierzęcia z Gany do Czech umożliwia rejestrację okazu?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lipca 2015 r., Jerzy Janusz | Aktualne

Czy kwota wypłacona na podstawie ugody zawartej z pracownikiem podlega opodatkowaniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lipca 2015 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Czy można wnioskować o egzekucję odsetek wyższych niż maksymalne?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lipca 2015 r., Bieżuński Paweł | Aktualne

Czy odprawa pieniężna, związana z programem dobrowolnych odejść z zakładu pracy, podlega opodatkowaniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lipca 2015 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Czy po nowelizacji Prawa budowlanego projekt budowlany powinien zawierać charakterystykę energetyczną?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lipca 2015 r., Jastrzębski Maciej | Nieaktualne

Czy przepisy ustanawiają definicję wypadku lekkiego?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lipca 2015 r., Sokołowska Anna | Aktualne