Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 17 maja 2020 r.
Autor odpowiedzi: Lesińska Joanna
Odpowiedzi udzielono: 15 maja 2020 r.

PYTANIE

Czy istnieje podstawa prawna do nie wypłacania dodatków za warunki pracy oraz za wypracowane nadgodziny stałe (planowane), w kształceniu zdalnym, w przypadku nauczyciela zatrudnionego w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną. Nauczyciel pracując z uczniami niepełnosprawnymi nabywa prawo do dodatków za warunki pracy, zgodnie z rozporządzeniem MEN. Czy dyrektor szkoły w okresie pracy zdalnej wypłaca nauczycielowi wynagrodzenie za pracę w godzinach ponadwymiarowych, jeżeli były one zaplanowane w arkuszu?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?