Questions and answers

Jakie zasady należy stosować przy zaokrąglaniu wartości przy wypełnianiu informacji podsumowującej VAT-UE?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 sierpnia 2015 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Jaki organ jest kompetentny w sprawie zniszczenia tam bobrowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 sierpnia 2015 r., Jerzy Janusz | Aktualne

Jak traktować nakłady na środek trwały przekraczające, jednorazowo lub rocznie 3500 zł?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 sierpnia 2015 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Jak zdefiniować zakład przetwarzania zużytych baterii i akumulatorów?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 sierpnia 2015 r., Sosnowski Paweł | Aktualne

Kiedy powstanie obowiązek w podatku od nieruchomości w przypadku zakupu kontenera?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 sierpnia 2015 r., Kupień Łukasz | Nieaktualne

Kiedy pracownik nabywa urlop w wyższym wymiarze, jeżeli w trakcie nauki podjął zatrudnienie?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 sierpnia 2015 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Na kiedy przypada termin przedawnienia się kosztów egzekucyjnych dotyczących zaległości podatkowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 sierpnia 2015 r., Kowalski Artur | Aktualne

W jaki sposób ewidencjonować majątek szkoły?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 sierpnia 2015 r., Niemiec Renata | Nieaktualne

W jaki sposób należy wyliczyć powierzchnię podłogi przypadającej na każdego pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 sierpnia 2015 r., Majer Roman | Aktualne

Czy limit godzin pracy przy dwóch umowach na część etatu należy ustalić w każdej z nich?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 sierpnia 2015 r., Sobieska Maria | Aktualne

Czym będzie się różniło opodatkowanie SKA po tym jak spółka stanie się podatnikiem CIT?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 sierpnia 2015 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy można odwołać pracownika z urlopu okolicznościowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 sierpnia 2015 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Czy nauczyciela, który został przywrócony do pracy wyrokiem sądu pracy, można zwolnić ze świadczenia pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 sierpnia 2015 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Czy nota obciążeniowa może stanowić koszt podatkowy, jeśli podatnik dobrowolnie ponosi taki wydatek?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 sierpnia 2015 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy pracownicę w ciąży można objąć ruchomym czasem pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 sierpnia 2015 r., Zawadzka-Filipczyk Paulina | Aktualne

Czy pracownik może zrzec się prawa do odebrania dnia wolnego w zamian za święto przypadające w sobotę?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 sierpnia 2015 r., Zawadzka-Filipczyk Paulina | Aktualne

Czy stowarzyszenie gmin może zatrudniać pracowników bez ogłaszania konkursu?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 sierpnia 2015 r., Culepa Michał | Aktualne

Czy szkoła powinna zwrócić koszty finansowe związane z opracowaniem i wykonaniem projektu edukacyjnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 sierpnia 2015 r., Barszczewska Bożena | Aktualne

Czy wypłata dywidendy pracownikowi ma wpływ na wystawienie mu PIT-40?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 sierpnia 2015 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy wyrobisko górnicze wypełnione wodą gruntową można zrekultywować w kierunku rolnym - jako staw rybny?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 sierpnia 2015 r., Cybulska Agnieszka | Nieaktualne

Czy zamawiający w ramach warunku wiedzy i doświadczenia może żądać wykazu dostaw konkretnego przedmiotu?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 sierpnia 2015 r., Kopacka-Biculewicz Marzena | Nieaktualne

Czy zwolnienie w trybie art. 52 k.p. można zastosować do lekarza rezydenta?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 sierpnia 2015 r., Kamińska Agata | Nieaktualne

Ile godzin powinien przepracować pracownik, z którym rozwiązano umowę w trakcie okresu rozliczeniowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 sierpnia 2015 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Ile VAT można odliczyć od 1 lipca 2015 r. od samochodu typu camper?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 sierpnia 2015 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Jaka jest faktyczna różnica między odpadami odzieży i tekstyliów a używaną odzieżą?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 sierpnia 2015 r., Jerzy Janusz | Aktualne

Jakie uprawnienia formalne powinien posiadać kierownik budowy budynku wielorodzinnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 sierpnia 2015 r., Smarż Joanna | Aktualne

Jakie wynagrodzenie przysługuje dyrektorowi szkoły, który nie posiada wymaganych kwalifikacji nauczycielskich?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 sierpnia 2015 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne

Jak prawidłowo rozliczyć na gruncie VAT WNT?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 sierpnia 2015 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Jak rozliczać opłatę za finansowanie przedmiotu leasingu przed jego rozpoczęciem?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 sierpnia 2015 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Jak rozumieć pojęcie "uzasadnionej życiowo" przerwy w drodze z pracy do domu?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 sierpnia 2015 r., Sokołowska Anna | Aktualne

Jak ustalić koszt zbycia aportu?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 sierpnia 2015 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Jak ustalić liczbę zatrudnionych w warunkach zagrożenia w druku ZUS-IWA?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 sierpnia 2015 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Kiedy balkon należy traktować jako loggię, a kiedy jako taras?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 sierpnia 2015 r., Fiktus Paweł | Aktualne

Kiedy pracownika należy ponownie poddać instruktażowi stanowiskowemu?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 sierpnia 2015 r., Ambroziewicz Maciej | Nieaktualne

Kiedy sprzedaż rzeczy używanej nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 sierpnia 2015 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Kto wykonuje czynności z zakresu prawa pracy wobec kierowników DPS, PUP?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 sierpnia 2015 r., Culepa Michał | Aktualne

Na jakich kontach zaksięgować podatek od nagród, który spółka płaci jako organizator od wydanych wygranych?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 sierpnia 2015 r., Żak Piotr | Nieaktualne

Pod jakim kodem odpadów należy zakwalifikować osady powstające w komunalnych przepompowniach ścieków?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 sierpnia 2015 r., Jerzy Janusz | Aktualne

Wglądu do jakich dokumentów konkursowych może żądać osoba ubiegająca się o stanowisko kierownika OPS?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 sierpnia 2015 r., Culepa Michał | Aktualne

W jakich przypadkach usługi graficzne będą obciążone podatkiem u źródła?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 sierpnia 2015 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

W jaki sposób rozliczyć pod kątem VAT zakup samochodu ciężarowego w Holandii?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 sierpnia 2015 r., Zaniewicz Edyta | Aktualne

W którym momencie należy pobrać zaliczkę na podatek dochodowy od świadczeń wypłacanych z ZFŚS?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 sierpnia 2015 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

W którym momencie ująć w deklaracji VAT dostawę z montażem?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 sierpnia 2015 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Co powinien zrobić organ w sytuacji przyznania pomocy rządowej po uchyleniu decyzji o świadczeniu pielęgnacyjnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 sierpnia 2015 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

Czy brak umowy z przychodnią uniemożliwia uznanie wydatków na badania pracowników jako kosztu uzyskania przychodów?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 sierpnia 2015 r., Klemens Dominik | Nieaktualne

Czy były pracownik objęty jest świadczeniami z ZFŚS?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 sierpnia 2015 r., Handzlik Marta | Aktualne

Czy gmina ma obowiązek pokrycia kosztów kształcenia dziecka, które nie jest mieszkańcem tej gminy?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 sierpnia 2015 r., Piszko Agata | Nieaktualne

Czy jest jasno określony termin uruchomienia funduszu rekultywacyjnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 sierpnia 2015 r., Jerzy Janusz | Aktualne

Czy jeśli rozwiązanie stosunku pracy następuje przed ustaleniem prawa do renty, to należy się odprawa rentowa?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 sierpnia 2015 r., Kostrzewa Piotr | Aktualne

Czy można odmówić pomocy społecznej z powodu dysproporcji dochodowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 sierpnia 2015 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

Czy nabyta usługa turystyczna stanowi import usług?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 sierpnia 2015 r., Jurek Marek | Aktualne

Czy należy skorygować spis z natury sporządzony na koniec roku 2014?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 sierpnia 2015 r., Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz | Aktualne

Czy odnawianie uprawnień spawalniczych jest obowiązkowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 sierpnia 2015 r., Majer Roman | Aktualne

Czy OPS może złożyć wniosek o ubezwłasnowolnienie osoby, która nie korzysta ze świadczeń tej placówki?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 sierpnia 2015 r., Januszewska Magdalena | Aktualne