Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Lisowski Krzysztof
Odpowiedzi udzielono: 15 maja 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

1. Nauczyciel zatrudniony na umowę o pracę na stanowisku nauczyciela-logopedy w wymiarze pełnego etatu (22/22) realizuje godziny ponadwymiarowe - dydaktyczno-wyrównawcze z obcokrajowcem w wymiarze 2/22 godzin zajęć tygodniowo. Czy można w czasie zdalnego nauczania zmienić zakres czynności tak, aby te godziny ponadwymiarowe (2/22, dydaktyczno-wyrównawcze) realizował w swoim wymiarze godzin (nauczyciel-logopeda), a zajęcia z logopedii zostały o te godziny pomniejszone?

2. Nauczyciel zatrudniony na umowę o pracę na stanowisku nauczyciela-psychologa w wymiarze pełnego etatu (22/22) realizuje godziny ponadwymiarowe z zajęć rewalidacyjnych w wymiarze 11/22 godzin zajęć tygodniowo. Czy można w czasie zdalnego nauczania zmienić zakres czynności tak, aby te godziny ponadwymiarowe (11/22, rewalidacja) realizował w ramach swojego etatu (nauczyciel-psycholog), a godziny psychologa zostały pomniejszone o te godziny ponadwymiarowe?

3. Nauczyciel zatrudniony na umowę o pracę na stanowisku nauczyciela współorganizującego kształcenie w wymiarze pełnego etatu (20/20) realizuje godziny ponadwymiarowe z zajęć rewalidacyjnych w wymiarze 9/20 godzin zajęć tygodniowo. Czy można w czasie zdalnego nauczania zmienić zakres czynności tak, aby te godziny ponadwymiarowe (9/20, rewalidacja) realizował w ramach swojego etatu, a godziny nauczyciela współorganizującego kształcenie zostały o te godziny ponadwymiarowe pomniejszone? Czy taką zmianę należy uregulować aneksem do umowy o pracę?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?