Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Waślicki Tadeusz
Odpowiedzi udzielono: 15 maja 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Spółka z o.o. zawarła liczne umowy leasingu operacyjnego. Dla celów bilansowych spółka wprowadziła te środki do ewidencji środków trwałych. Spółka amortyzuje te środki niepodatkowo. Jako wartość środka np. samochodu spółka wg sugestii biegłego rewidenta wprowadziła wartość danego środka z umowy leasingowej plus wartość wykupu. Pojawia się problem w momencie, gdy trzeba wykupić przedmiot leasingu. Na wartości danego środka zostaje kwota wykupu. Spółka dotychczas wartość wykupu traktowała jako nowy środek trwały i z reguły amortyzowała go jednorazowo ze względu na niska wartość.

Co należy zrobić z środkiem trwałym, który został w wartości wykupu jako niebilansowy środek trwały w ewidencji?

Czy należy go zlikwidować?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?