Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 14 października 2020 r.
Autor odpowiedzi: Kostrzewa Piotr
Odpowiedzi udzielono: 15 maja 2020 r.

PYTANIE

Przedsiębiorca dołączył do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej w dniu 10.02.2020 r. Opłacił składkę za luty - w terminie do 10.03.2020 r. W związku z zaistniałą sytuacją epidemiczną ten sam przedsiębiorca chciałby skorzystać ze zwolnienia ze składek ZUS za okres marzec - maj 2020 r.

Czy w związku z tym - po upływie okresu wyczekiwania - w maju 2020 r. - ten przedsiębiorca w przypadku choroby będzie mógł skorzystać z świadczeń, np. zasiłek?

Przepis art. 31zs ustawy z 2.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych stanowi, że osoba prowadząca pozarolniczą działalność i osoba z nią współpracująca oraz duchowny zachowuje prawo do świadczeń z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa jeżeli podlegała ubezpieczeniu chorobowemu w dniu 1 lutego 2020 r. Jednak można spotkać się z interpretacjami, że pomimo skorzystania ze zwolnienia w opłacaniu składek w okresie marzec-maj 2020r. i zgłoszenia do ubezpieczenia chorobowego dopiero 10.02.2020 r.

Jak faktycznie to będzie wyglądało w wyżej wymienionej sytuacji?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?