Czy podatnik ma prawo do zastosowania stawki 0% do dostawy towaru do kontrahenta belgijskiego w miesiącu wystawienia faktury i dowozu towaru do magazynu w Niemczech?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Klimek Krzysztof
Odpowiedzi udzielono: 15 maja 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Polski podatnik VAT UE dokonuje dostawy towarów do kontrahenta z Belgii z tym, że z godnie z zawartą umową towar ma zostać dostarczony do magazynu tego kontrahenta znajdującego się w Niemczech. Transport do Niemiec organizuje polski podatnik, on również ponosi koszt transportu towaru z Niemiec do Belgii, ale już sam transport organizuje kontrahent belgijski, czyli polski podatnik praktycznie traci kontrolę nad towarem w momencie dowiezienia go do Niemiec. Jako potwierdzenie dostawy ma CMR z potwierdzonym odbiorem towaru w magazynie w Niemczech. Nie ma już CMR przewoźnika zatrudnionego przez kontrahenta belgijskiego, czyli nie ma dokumentu potwierdzającego dostarczenie towaru do Belgii.

Czy w tej sytuacji ma prawo do zastosowania stawki 0% do dostawy towaru do kontrahenta belgijskiego w miesiącu wystawienia faktury i dowozu towaru do magazynu w Niemczech?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX