Czy istnieje możliwość złożenia korekty wniosku o udzielenie pożyczki na pokrycie bieżących kosztów w ramach tarczy antykryzysowej, poprzez sprostowanie, że pożyczka miała zostać udzielona wspólnikowi spółki cywilnej, a nie samej spółce?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Nieaktualne, stan prawny na: 23 czerwca 2020 r.
Autor odpowiedzi: Łyjak Grzegorz
Odpowiedzi udzielono: 15 maja 2020 r.

PYTANIE

Spółka cywilna złożyła wniosek o udzielenie pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy zgodnie z przepisami ustawy z 2.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374) – dalej u.sz.r., i uzyskała wpłatę na konto osobiste wspólnika spółki.

Czy w tej sytuacji istnieje możliwość złożenia korekty wniosku, poprzez sprostowanie, że pożyczka miała zostać udzielona wspólnikowi spółki cywilnej, nie samej spółce cywilnej i na konto firmowe osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, a nie na konto osobiste?

Czy można tego dokonać składając oświadczenie korygujące do powiatowego urzędu pracy?

Czy w tej sytuacji, gdy pożyczka oficjalnie jest udzielona spółce cywilnej, wspólnik ma obowiązek wykazywać tę pożyczkę jako przyznaną mu pomoc publiczną, przy składaniu wniosku o zwolnienie z obowiązku opłacenia należności z tytułu składek za marzec–maj 2020 r.?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX