Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Duczmal Maria
Odpowiedzi udzielono: 15 maja 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Podmiot prowadzi usługi serwisowe w zakresie wymiany filtrów z węglem aktywnym na terenie całego kraju. Posiada zezwolenie na zbieranie odpadów z usług, odpady nie będące odpadami komunalnymi. Otrzymał z urzędu pismo mówiące o obowiązku składania sprawozdań zerowych przez podmioty zbierające posiadające zezwolenie na zbieranie odpadów, w tym odpadów komunalnych. Urząd powołał się na art. 9n ust. 6 ustawy z 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2019 r. poz. 2010) – dalej u.u.c.p.g.

Czy podmiot, który prowadzi usługi serwisowe jest zobowiązany do składania takich sprawozdań?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?