Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Lesińska Joanna
Odpowiedzi udzielono: 15 maja 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Poradnia zwraca się z prośbą o udostępnienie Wielospecjalistycznych Ocen Funkcjonowania. Adresatem dokumentu jest rodzic ucznia albo pełnoletni uczeń, który otrzymuje kopię: 1) wielospecjalistycznych ocen, o których mowa w ust. 4 i 9; 2) programu. W samym rozporządzeniu w sprawie wydawania orzeczeń procedura wydawania orzeczeń opiera się na kontakcie rodzic - poradnia bez udziału szkoły. Pani dyrektor proponuje zebranie zgód od rodziców (skan przesłany na adres szkoły) na przekazanie dokumentu przez szkołę bezpośrednio do poradni.

Czy takie postępowanie jest prawidłowe?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?