Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Duczmal Maria
Odpowiedzi udzielono: 15 maja 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Podmiot odbiera odpady komunalne z terenu nieruchomości zamieszkałych w ramach umowy z gminą. Transport odpadów odbywa się w dwóch trybach:

1.

odbiór odpadów od mieszkańców i zawiezienie odebranych odpadów na swoją stację przeładunkową,

2.

po zgromadzeniu transportu odpadów z różnych gmin następuje zbiorczy transport ze stacji przeładunkowej do innej instalacji.

Jak podmiot powinien wystawić w BDO KPOK w trybie przekazania, skoro jednym transportem wyjeżdżają te same odpady z rożnych gmin, a w BDO w wierszu "nazwa gminy" nie ma gwiazdki - nie jest to pole wymagane?

Czy prawidłowe jest niewpisanie nazwy gminy i wystawienie jednej KPOK na sumę transportujących odpadów z różnych gmin?

Czy jednak podmiot powinien wystawić kilka KPOK w trybie przekazania dla każdej gminy osobno na daną ilość faktycznie odebrany odpadów?

Jeśli tak, to jaka jest tego podstawa prawna?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?