Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kucharski Dominik
Odpowiedzi udzielono: 4 maja 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jak należy rozumieć sformułowanie "faktyczna liczba dzieci" jeżeli chodzi o przekazywaną informację przez organ prowadzący niepubliczną placówkę wychowania przedszkolnego w związku z dotacją dla przedszkoli niepublicznych i innych placówek wychowania przedszkolnego? Czy liczba dzieci powinna być określona na podstawie listy obecności dzieci danego dnia (w uchwale rady gminy w sprawie ustalania trybu udzielania i rozliczania dotacji dla placówek wychowania przedszkolnego jest to 1.dzień każdego miesiąca) czy na podstawie zapisanych dzieci do placówki?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?