Czy dodanie nowych kodów oraz zmiana rocznej ilości odpadów przewidzianych do odzysku ma charakter zmiany istotnej czy nieistotnej?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Nieć Anna
Odpowiedzi udzielono: 4 maja 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Podmiot wystąpił z wnioskiem o zmianę pozwolenia zintegrowanego dla instalacji unieszkodliwiania tkanki zwierzęcej z odzyskiem energii cieplnej poprzez dodanie nowych kodów odpadów oraz zmianę rocznej ilości odpadów przewidzianych do odzysku.

Czy taka zmiana ma charakter zmiany istotnej czy nieistotnej?

Jak należy rozpatrzyć przedmiotowy wniosek?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX