Official Gazette

Kształtowanie się kursów walut obcych i wartości dewizowych wyrażonych w złotych.

M.P.1998.7.160 | uchwała z dnia 24 lutego 1998 r. | Akt utracił moc

Regulamin Rady Polityki Pieniężnej.

M.P.1998.7.159 | uchwała z dnia 21 lutego 1998 r. | Akt utracił moc

Ustalenie wzorów informacji finansowych składanych przez partie polityczne.

M.P.1998.7.158 | uchwała z dnia 2 marca 1998 r. | Akt utracił moc

Nadanie orderu.

M.P.1998.7.157 | postanowienie z dnia 14 stycznia 1998 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.1998.7.156 | postanowienie z dnia 14 stycznia 1998 r. | Akt indywidualny

Zm.: postanowienie o nadaniu odznaczeń.

M.P.1998.7.155 | postanowienie z dnia 12 stycznia 1998 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.1998.7.154 | postanowienie z dnia 7 stycznia 1998 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.1998.7.153 | postanowienie z dnia 5 stycznia 1998 r. | Akt indywidualny

Zm.: postanowienie o nadaniu odznaczeń.

M.P.1998.7.152 | postanowienie z dnia 19 grudnia 1997 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.1998.7.151 | postanowienie z dnia 16 grudnia 1997 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczenia.

M.P.1998.7.150 | postanowienie z dnia 12 grudnia 1997 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.1998.7.149 | postanowienie z dnia 8 grudnia 1997 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.1998.7.148 | postanowienie z dnia 12 listopada 1997 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.1998.7.147 | postanowienie z dnia 24 września 1997 r. | Akt indywidualny

Wysokość kwot dochodu równych 60% i 120% kwoty przeciętnego wynagrodzenia miesięcznie.

M.P.1998.6.146 | komunikat z dnia 11 lutego 1998 r. | Akt nienormatywny

Wskaźnik waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego w II kwartale 1998 r.

M.P.1998.6.144 | obwieszczenie z dnia 11 lutego 1998 r. | Akt utracił moc

Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w styczniu 1998 r.

M.P.1998.6.142 | obwieszczenie z dnia 16 lutego 1998 r. | Akt nienormatywny

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w styczniu 1998 r.

M.P.1998.6.141 | obwieszczenie z dnia 13 lutego 1998 r. | Akt nienormatywny

Treść oświadczeń Prezesa i sędziów Trybunału Konstytucyjnego.

M.P.1998.6.140 | obwieszczenie z dnia 18 lutego 1998 r. | Akt indywidualny

Treść oświadczeń członków Rady Polityki Pieniężnej.

M.P.1998.6.139 | obwieszczenie z dnia 10 lutego 1998 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.1998.6.137 | postanowienie z dnia 21 stycznia 1998 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczenia.

M.P.1998.6.136 | postanowienie z dnia 19 stycznia 1998 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.1998.6.135 | postanowienie z dnia 19 stycznia 1998 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.1998.6.134 | postanowienie z dnia 14 stycznia 1998 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczenia.

M.P.1998.6.133 | postanowienie z dnia 24 grudnia 1997 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.1998.6.132 | postanowienie z dnia 22 grudnia 1997 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.1998.6.131 | postanowienie z dnia 22 grudnia 1997 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.1998.6.130 | postanowienie z dnia 19 grudnia 1997 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.1998.6.129 | postanowienie z dnia 19 grudnia 1997 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.1998.6.128 | postanowienie z dnia 19 grudnia 1997 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.1998.6.127 | postanowienie z dnia 15 grudnia 1997 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.1998.6.126 | postanowienie z dnia 12 grudnia 1997 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.1998.6.125 | postanowienie z dnia 12 grudnia 1997 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.1998.6.124 | postanowienie z dnia 8 grudnia 1997 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.1998.6.123 | postanowienie z dnia 3 grudnia 1997 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.1998.6.122 | postanowienie z dnia 2 grudnia 1997 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.1998.6.121 | postanowienie z dnia 2 grudnia 1997 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.1998.6.120 | postanowienie z dnia 2 grudnia 1997 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.1998.6.119 | postanowienie z dnia 1 grudnia 1997 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.1998.6.118 | postanowienie z dnia 28 listopada 1997 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.1998.6.117 | postanowienie z dnia 28 listopada 1997 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.1998.6.116 | postanowienie z dnia 28 listopada 1997 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.1998.6.115 | postanowienie z dnia 25 listopada 1997 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.1998.6.114 | postanowienie z dnia 24 listopada 1997 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.1998.6.113 | postanowienie z dnia 14 listopada 1997 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu i odznaczeń.

M.P.1998.6.112 | postanowienie z dnia 14 listopada 1997 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczenia.

M.P.1998.6.111 | postanowienie z dnia 13 listopada 1997 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.1998.6.110 | postanowienie z dnia 11 listopada 1997 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.1998.6.109 | postanowienie z dnia 11 listopada 1997 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.1998.6.108 | postanowienie z dnia 7 listopada 1997 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.1998.6.107 | postanowienie z dnia 7 listopada 1997 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczenia.

M.P.1998.6.106 | postanowienie z dnia 6 listopada 1997 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.1998.6.105 | postanowienie z dnia 6 listopada 1997 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.1998.6.104 | postanowienie z dnia 6 listopada 1997 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.1998.6.103 | postanowienie z dnia 4 listopada 1997 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczenia.

M.P.1998.6.102 | postanowienie z dnia 30 października 1997 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczenia.

M.P.1998.6.101 | postanowienie z dnia 30 października 1997 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.1998.6.100 | postanowienie z dnia 30 października 1997 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.1998.6.99 | postanowienie z dnia 27 października 1997 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczenia.

M.P.1998.6.98 | postanowienie z dnia 23 października 1997 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.1998.6.97 | postanowienie z dnia 23 października 1997 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.1998.6.96 | postanowienie z dnia 20 października 1997 r. | Akt indywidualny

Powołanie Prezesa Narodowego Banku Polskiego.

M.P.1998.6.95 | uchwała z dnia 19 lutego 1998 r. | Akt indywidualny

Przeciętne wynagrodzenie miesięczne w 1997 r. i w drugim półroczu 1997 r.

M.P.1998.5.94 | obwieszczenie z dnia 10 lutego 1998 r. | Akt nienormatywny

Przeciętne wynagrodzenie miesięczne w 1997 r. i w czwartym kwartale 1997 r.

M.P.1998.5.93 | obwieszczenie z dnia 10 lutego 1998 r. | Akt nienormatywny

Wskaźnik realnej przeciętnej emerytury i renty brutto w 1997 r.

M.P.1998.5.92 | obwieszczenie z dnia 5 lutego 1998 r. | Akt nienormatywny

Wskaźnik wzrostu nominalnego przeciętnej emerytury i renty brutto w 1997 r.

M.P.1998.5.91 | obwieszczenie z dnia 5 lutego 1998 r. | Akt nienormatywny

Wysokość zasiłku dla bezrobotnych.

M.P.1998.5.89 | obwieszczenie z dnia 6 lutego 1998 r. | Akt utracił moc

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.1998.5.88 | postanowienie z dnia 25 listopada 1997 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.1998.5.87 | postanowienie z dnia 25 listopada 1997 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.1998.5.86 | postanowienie z dnia 24 listopada 1997 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.1998.5.85 | postanowienie z dnia 14 listopada 1997 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.1998.5.84 | postanowienie z dnia 14 listopada 1997 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.1998.5.83 | postanowienie z dnia 12 listopada 1997 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.1998.5.82 | postanowienie z dnia 12 listopada 1997 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.1998.5.81 | postanowienie z dnia 12 listopada 1997 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.1998.5.80 | postanowienie z dnia 12 listopada 1997 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.1998.5.79 | postanowienie z dnia 12 listopada 1997 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.1998.5.78 | postanowienie z dnia 12 listopada 1997 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.1998.5.77 | postanowienie z dnia 6 listopada 1997 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.1998.5.76 | postanowienie z dnia 6 listopada 1997 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.1998.5.75 | postanowienie z dnia 4 listopada 1997 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.1998.5.74 | postanowienie z dnia 30 października 1997 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.1998.5.73 | postanowienie z dnia 30 października 1997 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.1998.5.72 | postanowienie z dnia 23 października 1997 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.1998.5.71 | postanowienie z dnia 16 października 1997 r. | Akt indywidualny