Nadanie orderów i odznaczenia.

Monitor Polski

M.P.2002.33.515

| Akt indywidualny
Wersja od: 26 lipca 2002 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 29 kwietnia 2002 r.
o nadaniu orderów i odznaczenia.

Rej.90/2002

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483) oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177, z 2000 r. Nr 62, poz. 718 i z 2002 r. Nr 74, poz. 676), na wniosek Ministra Spraw Zagranicznych, odznaczeni zostają:

obywatel Republiki Łotwy

za wybitne zasługi w rozwijaniu polsko-łotewskiej współpracy

KRZYŻEM KOMANDORSKIM

ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

1. Vovers Aivars,

za wybitne zasługi w działalności polonijnej:

obywatel Rzeczypospolitej Polskiej i Stanów Zjednoczonych Ameryki

KRZYŻEM KOMANDORSKIM

ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

2. Wyszyński Hieronim,

obywatele Stanów Zjednoczonych Ameryki:

KRZYŻEM KOMANDORSKIM

ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

3. Chrościelski Antoni,

KRZYŻEM KAWALERSKIM

ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

4. Bajdek Antoni, 5. Katucki George,

za zasługi w działalności polonijnej

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

6. Myssura Krystyna.