Nadanie orderu.

Monitor Polski

M.P.2002.33.517

| Akt indywidualny
Wersja od: 26 lipca 2002 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 3 maja 2002 r.
o nadaniu orderu.

Rej. 94/2002

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483) oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177, z 2000 r. Nr 62, poz. 718 i z 2002 r. Nr 74, poz. 676), na wniosek Kapituły Orderu Orła Białego, w uznaniu znamienitych zasług dla Rzeczypospolitej Polskiej, a szczególnie za wybitne osiągnięcia w działalności na rzecz przemian demokratycznych w kraju, za zaangażowanie w dzieło członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej, odznaczony zostaje

ORDEREM ORŁA BIAŁEGO

Jan Kułakowski.