Official Gazette

Nadanie odznaczeń.

M.P.1998.16.251 | postanowienie z dnia 2 marca 1998 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.1998.16.250 | postanowienie z dnia 2 marca 1998 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.1998.16.249 | postanowienie z dnia 23 lutego 1998 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.1998.16.248 | postanowienie z dnia 19 lutego 1998 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.1998.16.247 | postanowienie z dnia 19 lutego 1998 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.1998.16.246 | postanowienie z dnia 19 lutego 1998 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.1998.16.245 | postanowienie z dnia 17 lutego 1998 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczenia.

M.P.1998.16.244 | postanowienie z dnia 16 lutego 1998 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.1998.16.243 | postanowienie z dnia 16 lutego 1998 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.1998.16.242 | postanowienie z dnia 4 lutego 1998 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.1998.16.241 | postanowienie z dnia 4 lutego 1998 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.1998.16.240 | postanowienie z dnia 4 lutego 1998 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.1998.16.239 | postanowienie z dnia 3 lutego 1998 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.1998.16.238 | postanowienie z dnia 3 lutego 1998 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.1998.16.237 | postanowienie z dnia 3 lutego 1998 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.1998.16.236 | postanowienie z dnia 3 lutego 1998 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.1998.16.235 | postanowienie z dnia 3 lutego 1998 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.1998.16.234 | postanowienie z dnia 3 lutego 1998 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.1998.16.233 | postanowienie z dnia 29 stycznia 1998 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.1998.16.232 | postanowienie z dnia 27 stycznia 1998 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.1998.16.231 | postanowienie z dnia 20 stycznia 1998 r. | Akt indywidualny

Odrzucenie sprawozdania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.

M.P.1998.16.230 | uchwała z dnia 22 maja 1998 r. | Akt nienormatywny

Wysokość kwot dochodu równych 60% i 120% kwoty przeciętnego wynagrodzenia miesięcznie.

M.P.1998.15.229 | komunikat z dnia 13 maja 1998 r. | Akt nienormatywny

Wskaźnik cen produkcji budowlano-montażowej w I kwartale 1998 r.

M.P.1998.15.228 | komunikat z dnia 18 maja 1998 r. | Akt nienormatywny

Wskaźnik waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego w III kwartale 1998 r.

M.P.1998.15.226 | obwieszczenie z dnia 13 maja 1998 r. | Akt utracił moc

Wskaźnik cen dóbr inwestycyjnych za I kwartał 1998 r.

M.P.1998.15.225 | obwieszczenie z dnia 21 maja 1998 r. | Akt nienormatywny

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w kwietniu 1998 r.

M.P.1998.15.224 | obwieszczenie z dnia 15 maja 1998 r. | Akt nienormatywny

Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w kwietniu 1998 r.

M.P.1998.15.223 | obwieszczenie z dnia 15 maja 1998 r. | Akt nienormatywny

Wysokość zasiłku dla bezrobotnych.

M.P.1998.15.222 | obwieszczenie z dnia 20 maja 1998 r. | Akt utracił moc

Nadanie odznaczeń.

M.P.1998.15.220 | postanowienie z dnia 12 marca 1998 r. | Akt indywidualny

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w województwach w pierwszym kwartale 1998 r.

M.P.1998.14.219 | obwieszczenie z dnia 12 maja 1998 r. | Akt nienormatywny

Przeciętne wynagrodzenie miesięczne w pierwszym kwartale 1998 r.

M.P.1998.14.218 | obwieszczenie z dnia 12 maja 1998 r. | Akt nienormatywny

Ogłoszenie przejść granicznych, rodzaju ruchu dozwolonego przez te przejścia oraz czasu ich otwarcia.

M.P.1998.14.217 | obwieszczenie z dnia 4 maja 1998 r. | Akt utracił moc

Treść oświadczenia Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

M.P.1998.14.216 | obwieszczenie z dnia 23 kwietnia 1998 r. | Akt indywidualny

Ustalenie założeń polityki pieniężnej na rok 1998.

M.P.1998.14.213 | uchwała z dnia 22 kwietnia 1998 r. | Akt utracił moc

Nadanie orderów.

M.P.1998.14.212 | postanowienie z dnia 6 marca 1998 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.1998.14.211 | postanowienie z dnia 4 marca 1998 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.1998.14.210 | postanowienie z dnia 3 marca 1998 r. | Akt indywidualny

Zm.: postanowienie o nadaniu odznaczeń.

M.P.1998.14.209 | postanowienie z dnia 2 marca 1998 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.1998.14.208 | postanowienie z dnia 2 marca 1998 r. | Akt indywidualny

Przeciwdziałanie i zwalczanie zjawisk patologicznych wśród nieletnich.

M.P.1998.14.207 | uchwała z dnia 7 maja 1998 r. | Akt nienormatywny

Wskaźnik waloryzacji oraz stawka zasiłku rodzinnego.

M.P.1998.12.205 | obwieszczenie z dnia 16 kwietnia 1998 r. | Akt utracił moc

Wskaźnik waloryzacji i kwoty zasiłku wychowawczego.

M.P.1998.12.204 | obwieszczenie z dnia 16 kwietnia 1998 r. | Akt utracił moc

Regulamin Zarządu Narodowego Banku Polskiego.

M.P.1998.12.203 | uchwała z dnia 10 kwietnia 1998 r. | Akt utracił moc

Zm.: uchwała - Regulamin pracy Rady Ministrów.

M.P.1998.12.202 | uchwała z dnia 15 kwietnia 1998 r. | Akt jednorazowy

Ciągłość prawna między II a III Rzecząpospolitą Polską.

M.P.1998.12.200 | uchwała z dnia 16 kwietnia 1998 r. | Akt nienormatywny

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w marcu 1998 r.

M.P.1998.11.199 | komunikat z dnia 15 kwietnia 1998 r. | Akt nienormatywny

Wskaźnik cen towarów nieżywnościowych trwałego użytku w I kwartale 1998 r.

M.P.1998.11.198 | komunikat z dnia 15 kwietnia 1998 r. | Akt nienormatywny

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w marcu 1998 r.

M.P.1998.11.197 | obwieszczenie z dnia 15 kwietnia 1998 r. | Akt nienormatywny

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w pierwszym kwartale 1998 r.

M.P.1998.11.196 | obwieszczenie z dnia 15 kwietnia 1998 r. | Akt nienormatywny

Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w marcu 1998 r.

M.P.1998.11.195 | obwieszczenie z dnia 15 kwietnia 1998 r. | Akt nienormatywny

Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w I kwartale 1998 r. w stosunku do IV kwartału 1995 r.

M.P.1998.11.194 | obwieszczenie z dnia 15 kwietnia 1998 r. | Akt nienormatywny

Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w I kwartale 1998 r.

M.P.1998.11.193 | obwieszczenie z dnia 15 kwietnia 1998 r. | Akt nienormatywny

Zm.: uchwała w sprawie regulaminu Trybunału Konstytucyjnego.

M.P.1998.11.191 | uchwała z dnia 4 marca 1998 r. | Akt jednorazowy

Nadanie odznaczenia.

M.P.1998.11.190 | postanowienie z dnia 27 lutego 1998 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.1998.11.189 | postanowienie z dnia 25 lutego 1998 r. | Akt indywidualny

Powołanie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

M.P.1998.11.188 | uchwała z dnia 2 kwietnia 1998 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.1998.10.185 | postanowienie z dnia 4 marca 1998 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.1998.10.184 | postanowienie z dnia 2 marca 1998 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.1998.10.183 | postanowienie z dnia 3 lutego 1998 r. | Akt indywidualny

Tryb prac nad reformą administracji publicznej i zasady jej wdrażania.

M.P.1998.10.182 | uchwała z dnia 3 kwietnia 1998 r. | Akt nienormatywny

Zm.: Regulamin Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.1998.10.181 | uchwała z dnia 3 kwietnia 1998 r. | Akt jednorazowy

Ogłoszenie zmian w statucie przedsiębiorstwa państwowego "Polskie Koleje Państwowe".

M.P.1998.9.180 | obwieszczenie z dnia 17 marca 1998 r. | Akt jednorazowy

Zm.: postanowienie o nadaniu odznaczeń.

M.P.1998.9.178 | postanowienie z dnia 27 stycznia 1998 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.1998.9.177 | postanowienie z dnia 27 stycznia 1998 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.1998.9.176 | postanowienie z dnia 16 stycznia 1998 r. | Akt indywidualny

Trzydziesta rocznica wydarzeń marcowych.

M.P.1998.9.175 | oświadczenie z dnia 20 marca 1998 r. | Akt nienormatywny

Członkostwo Polski w Unii Europejskiej.

M.P.1998.9.174 | uchwała z dnia 20 marca 1998 r. | Akt nienormatywny

Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w lutym 1998 r.

M.P.1998.8.172 | obwieszczenie z dnia 16 marca 1998 r. | Akt nienormatywny

Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w styczniu 1998 r.

M.P.1998.8.171 | obwieszczenie z dnia 16 marca 1998 r. | Akt nienormatywny

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w lutym 1998 r.

M.P.1998.8.170 | obwieszczenie z dnia 13 marca 1998 r. | Akt nienormatywny

Podwyższenie kwot jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.

M.P.1998.8.169 | obwieszczenie z dnia 11 marca 1998 r. | Akt jednorazowy

Treść oświadczenia Prezesa Narodowego Banku Polskiego.

M.P.1998.8.167 | obwieszczenie z dnia 5 marca 1998 r. | Akt indywidualny

Zm.: zarządzenie w sprawie planu emisji znaczków pocztowych na 1998 r.

M.P.1998.8.166 | zarządzenie z dnia 5 marca 1998 r. | Akt jednorazowy

Nadanie odznaczeń.

M.P.1998.8.165 | postanowienie z dnia 27 stycznia 1998 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu i odznaczeń.

M.P.1998.8.164 | postanowienie z dnia 14 stycznia 1998 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.1998.8.163 | postanowienie z dnia 14 stycznia 1998 r. | Akt indywidualny

Wysokość składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w II kwartale 1998 r.

M.P.1998.7.162 | obwieszczenie z dnia 26 lutego 1998 r. | Akt utracił moc

Wskaźnik cen dóbr inwestycyjnych za IV kwartał 1997 r.

M.P.1998.7.161 | obwieszczenie z dnia 23 lutego 1998 r. | Akt nienormatywny