Mianowanie na stopień generalnego inspektora Policji.

Monitor Polski

M.P.2002.33.511

| Akt indywidualny
Wersja od: 26 lipca 2002 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 10 lipca 2002 r.
o mianowaniu na stopień generalnego inspektora Policji.

nr 111-46-02

Na podstawie art. 48 ust. 3 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2002 r. Nr 7, poz. 58, Nr 19, poz. 185, Nr 74, poz. 676, Nr 81, poz. 731, Nr 113, poz. 984 i Nr 115, poz. 996) mianuję na stopień generalnego inspektora Policji Pana nadinspektora Policji Antoniego KOWALCZYKA.