Udzielenie upoważnienia wyspecjalizowanej jednostce do wydawania opinii o możliwości produkcji substancji kontrolowanej lub dokonania obrotu z zagranicą substancją kontrolowaną lub mieszaniną zawierającą substancję kontrolowaną.

Monitor Polski

M.P.2002.35.553

| Akt utracił moc
Wersja od: 14 sierpnia 2002 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA GOSPODARKI
z dnia 2 sierpnia 2002 r.
w sprawie udzielenia upoważnienia wyspecjalizowanej jednostce do wydawania opinii o możliwości produkcji substancji kontrolowanej lub dokonania obrotu z zagranicą substancją kontrolowaną lub mieszaniną zawierającą substancję kontrolowaną.

Na podstawie art. 24 ust. 6 ustawy z dnia 2 marca 2001 r. o postępowaniu z substancjami zubożającymi warstwę ozonową (Dz. U. Nr 52, poz. 537 i Nr 100, poz. 1085) ogłasza się, że:
Biuro Ochrony Warstwy Ozonowej przy Instytucie Chemii Przemysłowej im. prof. Ignacego Mościckiego, z siedzibą w Warszawie przy ul. Rydygiera 8, zostało upoważnione do wydawania opinii w zakresie możliwości produkcji substancji kontrolowanej lub dokonania obrotu z zagranicą substancją kontrolowaną lub mieszaniną zawierającą substancję kontrolowaną.