Zwolnienie stanowiska sędziowskiego.

Monitor Polski

M.P.2002.34.538

| Akt nienormatywny
Wersja od: 31 lipca 2002 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 23 lipca 2002 r.
o zwolnieniu stanowiska sędziowskiego.

Na podstawie art. 56 § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070 i Nr 154, poz. 1787) obwieszcza się, co następuje:
W sądach powszechnych zostały zwolnione:
1)
jedno stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Poznaniu,
2)
dwa stanowiska sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Warszawie,
3)
jedno stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Chełmnie,
4)
jedno stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Elblągu,
5)
jedno stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Koszalinie,
6)
jedno stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Sławnie,
7)
jedno stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie.