Wykaz jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Skarbu Państwa lub przez niego nadzorowanych.

Monitor Polski

M.P.2002.33.522

| Akt obowiązujący
Wersja od: 26 lipca 2002 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA SKARBU PAŃSTWA
z dnia 28 czerwca 2002 r.
w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Skarbu Państwa lub przez niego nadzorowanych.

Na podstawie art. 33 ust. 1d ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 1999 r. Nr 82, poz. 929, z 2000 r. Nr 120, poz. 1268 oraz z 2001 r. Nr 102, poz. 1116 i Nr 154, poz. 1799 i 1800) ogłasza się, co następuje:
Ustala się wykaz jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Skarbu Państwa lub przez niego nadzorowanych, stanowiący załącznik do obwieszczenia.

ZAŁĄCZNIK

WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH PODLEGŁYCH MINISTROWI SKARBU PAŃSTWA LUB PRZEZ NIEGO NADZOROWANYCH

Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa.