Nadanie tytułu naukowego profesora.

Monitor Polski

M.P.2002.33.506

| Akt indywidualny
Wersja od: 26 lipca 2002 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 12 czerwca 2002 r.
o nadaniu tytułu naukowego profesora.

nr 115-7-02

Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 12 września 1990 r. o tytule naukowym i stopniach naukowych (Dz. U. Nr 65, poz. 386, z 1997 r. Nr 43, poz. 272 i z 2000 r. Nr 120, poz. 1268) nadaję niżej wymienionym osobom tytuł naukowy profesora:

nauk biologicznych

dr hab. Adam BORATYŃSKI

dr hab. Ewa Aldona Maria BYLIŃSKA

dr hab. Małgorzata KLIMKO

dr hab. Ryszard Stanisław Andrzej LIGOWSKI

nauk ekonomicznych

dr hab. Jan JASICZAK

dr hab. Danuta Antonina KEMPNY

dr hab. Jadwiga MAJCHRZAK

dr hab. Sławomir SOJAK

dr hab. Michał TROCKI

nauk farmaceutycznych

dr hab. Janusz Józef PLUTA

dr hab. Artur STOJKO

nauk fizycznych

dr hab. Marta Zofia CIEPLAK

dr hab. Wojciech NAWROCIK

dr hab. Elżbieta Maria RICHTER-WĄS

nauk humanistycznych

dr hab. Przemysław Roman CZAPLIŃSKI

dr hab. Marek Marian DZIEKAN

dr hab. Michał GNATOWSKI

dr hab. Irena KAMIŃSKA-SZMAJ

dr hab. Edward KASPERSKI

dr hab. Krzysztof Adam KŁOSIŃSKI

dr hab. Danuta KNYSZ-TOMASZEWSKA

dr hab. Joanna Maria KURCZEWSKA

dr hab. Karol Tadeusz LUBELSKI

dr hab. Marek Adam MEJOR

dr hab. Edward Alfred MIERZWA

dr hab. Wojciech MODZELEWSKI

dr hab. Grzegorz Władysław PRZEBINDA

dr hab. Liliana SIKORSKA

dr hab. Antoni SUŁEK

dr hab. Joachim Jan ZDRENKA

dr hab. Zofia ZIELIŃSKA

nauk leśnych

dr hab. Lesław Andrzej ŁABUDZKI

dr hab. Witold Jerzy PAZDROWSKI

dr hab. Tomasz Paweł ZAWIŁA-NIEDŹWIECKI

nauk medycznych

dr hab. Maria Beata CZESZYŃSKA

dr hab. Jadwiga KOMENDER

dr hab. Krystyna Emilia LISIECKA-OPALKO

dr hab. Jacek Józef ŁUCZAK

dr hab. Przemysław Wojciech MAJEWSKI

dr hab. Ewa Izabela MAŁECKA-PANAS

dr hab. Halina Zenona PAWLICKA

dr hab. Irena RAWCZYŃSKA-ENGLERT

dr hab. Stanisław Józef SIERAKOWSKI

dr hab. Witold Zbyszek TOMKOWSKI

dr hab. Sławomir WOŁCZYŃSKI

nauk prawnych

dr hab. Antoni FELUŚ

dr hab. Krzysztof Piotr KRAJEWSKI

nauk rolniczych

dr hab. Antoni BRODACKI

dr hab. Ewa Janina CIEŚLIK

dr hab. Konrad Ryszard DĄBROWSKI

dr hab. Antoni Michał GOLACHOWSKI

dr hab. Janusz Stanisław KLUPCZYŃSKI

dr hab. Róża Anna KOCHANOWSKA

dr hab. Bożena MICHALSKA

dr hab. Jerzy Wojciech NIEDZIÓŁKA

dr hab. Helena PANFIL-KUNCEWICZ

dr hab. Jerzy PRACZ

dr hab. Maria SORAL-ŚMIETANA

dr hab. Jadwiga WAŹBIŃSKA

nauk technicznych

dr hab. Jerzy Wiktor JÓZEFCZYK

dr hab. Stanisław Konstanty KRZEMIŃSKI

dr hab. Paweł Antoni KRZYSTOLIK

dr hab. Stanisław MASIUK

dr hab. Zygmunt NITKIEWICZ

dr hab. Krystyna OLAŃCZUK-NEYMAN

dr hab. Zenon ORŁOWSKI

dr hab. Danuta Barbara RUTKOWSKA

dr hab. Wojciech SKOWROŃSKI

dr hab. Jan Szymon SZLAGOWSKI