Law Journal

Zmiana niektórych przepisów, normujących postępowanie sądowe cywilne na Ziemi Wileńskiej.

Dz.U.1922.107.997 | rozporządzenie z dnia 20 listopada 1922 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie o sądach pokoju w byłej dzielnicy pruskiej.

Dz.U.1922.106.993 | rozporządzenie z dnia 30 listopada 1922 r. | Akt jednorazowy

Zmiana wysokości mnożnika celnego.

Dz.U.1922.106.992 | rozporządzenie z dnia 1 grudnia 1922 r. | Akt utracił moc

Uchylenie na obszarze Ziemi Wileńskiej 5% opłaty skarbowej od sprzedaży i eksploatacji lasów.

Dz.U.1922.106.991 | rozporządzenie z dnia 26 listopada 1922 r. | Akt jednorazowy

Udzielanie prywatnym fabrykom wyrobów tytoniowych kredytu na opaski monopolowe.

Dz.U.1922.106.987 | rozporządzenie z dnia 17 listopada 1922 r. | Akt jednorazowy

Włączenie wsi Mirów do gminy Niegowa w powiecie będzińskim.

Dz.U.1922.106.986 | rozporządzenie z dnia 16 listopada 1922 r. | Akt utracił moc

Utworzenie gminy Minoga w powiecie olkuskim.

Dz.U.1922.106.985 | rozporządzenie z dnia 2 listopada 1922 r. | Akt utracił moc

Przeniesienie siedziby kuratora okręgu szkolnego wołyńskiego.

Dz.U.1922.106.984 | rozporządzenie z dnia 26 października 1922 r. | Akt jednorazowy

Dodatki drożyźniane do rent zapewnionych ustawą niemiecką z dnia 20 grudnia 1911 r. o ubezpieczeniu urzędników prywatnych.

Dz.U.1922.106.983 | rozporządzenie z dnia 23 października 1922 r. | Akt utracił moc

Uzupełnienie rozporządzenia o organizacji i zakresie działania okręgowych zarządów lasów państwowych.

Dz.U.1922.106.982 | rozporządzenie z dnia 27 listopada 1922 r. | Akt jednorazowy

Utworzenie miasta Serocka w powiecie Pułtuskim.

Dz.U.1922.106.981 | rozporządzenie z dnia 27 listopada 1922 r. | Akt utracił moc

Zmiana cennika detalicznej sprzedaży wyrobów tytoniowych.

Dz.U.1922.105.980 | rozporządzenie z dnia 28 listopada 1922 r. | Akt utracił moc

Dalsze podniesienie niektórych opłat probierczych.

Dz.U.1922.105.979 | rozporządzenie z dnia 12 listopada 1922 r. | Akt utracił moc

Obowiązek zgłaszania wypadków twardzieli.

Dz.U.1922.105.978 | rozporządzenie z dnia 9 listopada 1922 r. | Akt utracił moc

Wprowadzenie na Ziemię Wileńską niektórych rozporządzeń sanitarnych oraz dotyczących aptek.

Dz.U.1922.105.977 | rozporządzenie z dnia 20 października 1922 r. | Akt jednorazowy

Wykonanie ustawy z dnia 22 września 1922 r. o kosztach postępowania przed Najwyższym Trybunałem Administracyjnym.

Dz.U.1922.105.976 | rozporządzenie z dnia 25 listopada 1922 r. | Akt utracił moc

Rozszerzenie granic m. Kłobucka.

Dz.U.1922.105.975 | rozporządzenie z dnia 23 listopada 1922 r. | Akt utracił moc

Statut Szkoły Sztuk Pięknych w Warszawie.

Dz.U.1922.105.974 | rozporządzenie z dnia 20 listopada 1922 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w o ograniczeniu obrotów dewizami i walutami zagranicznemi z 31 grudnia 1920 r.

Dz.U.1922.104.969 | rozporządzenie z dnia 6 listopada 1922 r. | Akt jednorazowy

Wykonanie ustawy z dnia 26 września 1922 r. o przyznawaniu nagród za zwalczanie przemytnictwa.

Dz.U.1922.104.968 | rozporządzenie z dnia 24 listopada 1922 r. | Akt utracił moc

Podwyżka taryfy osobowej i bagażowej na linjach towarzystwa akcyjnego warszawskich dróg żelaznych dojazdowych.

Dz.U.1922.104.964 | rozporządzenie z dnia 25 listopada 1922 r. | Akt utracił moc

Podwyższenie taryfy osobowej na linjach tow. akcyjnego łódzkich wąskotorowych elektrycznych kolei dojazdowych.

Dz.U.1922.104.963 | rozporządzenie z dnia 20 listopada 1922 r. | Akt utracił moc

Uzupełnienie postanowień o bezpośredniej komunikacji towarowej pomiędzy Polską i Austrją.

Dz.U.1922.104.962 | rozporządzenie z dnia 16 listopada 1922 r. | Akt jednorazowy

Podwyższenie taryfy osobowej i bagażowej na kolei podjazdowej Piotrków - Sulejów.

Dz.U.1922.104.961 | rozporządzenie z dnia 16 listopada 1922 r. | Akt utracił moc

Częściowe podwyższenie opłat pocztowych.

Dz.U.1922.104.960 | rozporządzenie z dnia 15 listopada 1922 r. | Akt jednorazowy

Zmiana granic gmin: Tułowice, Głusk i Kampinos w powiecie sochaczewskim.

Dz.U.1922.104.958 | rozporządzenie z dnia 15 listopada 1922 r. | Akt utracił moc

Włączenie wsi Hańkowo-Piecki gminy Orło powiatu Ostrowskiego do gminy Zaręby Kościelne tegoż powiatu.

Dz.U.1922.104.957 | rozporządzenie z dnia 12 listopada 1922 r. | Akt utracił moc

Utworzenie Wileńskiego Okręgu Probierczego.

Dz.U.1922.104.955 | rozporządzenie z dnia 10 listopada 1922 r. | Akt utracił moc

Ulgi dla aplikantów zawodów prawniczych, którym służba wojskowa przeszkodziła w odbyciu aplikacji.

Dz.U.1922.104.954 | rozporządzenie z dnia 10 listopada 1922 r. | Akt utracił moc

Zmiany w postanowieniach o opodatkowaniu spirytusu na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

Dz.U.1922.104.953 | rozporządzenie z dnia 20 listopada 1922 r. | Akt utracił moc

Podwyższenie podatku spożywczego od cukru na obszarze Rzeczypospolitej.

Dz.U.1922.104.952 | rozporządzenie z dnia 20 listopada 1922 r. | Akt utracił moc

Włączenie wsi Podbulkowo gminy Rohoźna powiatu kobryńskiego do gminy Kosice powiatu brzeskiego.

Dz.U.1922.104.951 | rozporządzenie z dnia 13 listopada 1922 r. | Akt utracił moc

Przyznawanie nagród za zwalczanie przemytnictwa.

Dz.U.1922.104.950 | ustawa z dnia 26 września 1922 r. | Akt utracił moc

Wywłaszczenie gruntu na rzecz rozszerzenia cmentarza grzebalnego w Bychawce.

Dz.U.1922.104.949 | dekret z dnia 15 listopada 1922 r. | Akt indywidualny

Wywłaszczenie gruntu na rzecz założenia nowego cmentarza we wsi Ostrówku.

Dz.U.1922.104.948 | dekret z dnia 15 listopada 1922 r. | Akt indywidualny

Podwyższenie normalnych djet dziennych.

Dz.U.1922.103.939 | rozporządzenie z dnia 9 listopada 1922 r. | Akt utracił moc

Podwyższenie taksy opłat za roboty fizyczne, wykonywane w urzędach celnych przez pracowników kolei państwowych.

Dz.U.1922.101.934 | rozporządzenie z dnia 16 listopada 1922 r. | Akt utracił moc

Wprowadzenie rozporządzenia wykonawczego do ustawy o powołaniu Państwowej Rady Kolejowej na obszar Ziemi Wileńskiej.

Dz.U.1922.101.933 | rozporządzenie z dnia 11 listopada 1922 r. | Akt jednorazowy

Taksa aptekarska. (Prace przy recepturze).

Dz.U.1922.101.931 | rozporządzenie z dnia 8 listopada 1922 r. | Akt utracił moc

Taksa aptekarska.

Dz.U.1922.101.930 | rozporządzenie z dnia 6 listopada 1922 r. | Akt utracił moc

Uzupełnienie rozporządzenia z dnia 8 października 1921 r. w przedmiocie wyrobu i obrotu specyfików farmaceutycznych.

Dz.U.1922.101.929 | rozporządzenie z dnia 30 października 1922 r. | Akt utracił moc

Zaprowadzenie wzajemnej wymiany paczek pocztowych między Polską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki Północnej.

Dz.U.1922.101.928 | rozporządzenie z dnia 9 listopada 1922 r. | Akt utracił moc

Zaprowadzenie wzajemnej wymiany paczek pocztowych między Polską a Rzeszą Niemiecką.

Dz.U.1922.101.927 | rozporządzenie z dnia 9 listopada 1922 r. | Akt utracił moc

Podwyższenie opłat od ropy naftowej, wywożonej za granicę.

Dz.U.1922.101.925 | rozporządzenie z dnia 1 listopada 1922 r. | Akt utracił moc

Domy bankowe i kantory wymiany na obszarze województw: poznańskiego i pomorskiego.

Dz.U.1922.101.924 | rozporządzenie z dnia 19 października 1922 r. | Akt utracił moc

Dyzlokacja sądów powiatowych w powiatach administracyjnych gródeckim i lwowskim w okręgu sądu okręgowego we Lwowie.

Dz.U.1922.101.923 | rozporządzenie z dnia 7 października 1922 r. | Akt utracił moc

Uzupełnienie rozporządzenia z dnia 2 marca 1920 r. w przedmiocie umundurowania i uzbrojenia policji państwowej.

Dz.U.1922.101.922 | rozporządzenie z dnia 30 października 1922 r. | Akt utracił moc

Przedłużenie działalności Naczelnego Nadzwyczajnego Komisarza do walki z epidemjami.

Dz.U.1922.101.921 | rozporządzenie z dnia 9 listopada 1922 r. | Akt utracił moc

Rozciągnięcie na Ziemię Wileńską przepisów prawnych o Państwowej Radzie Kolejowej.

Dz.U.1922.101.920 | rozporządzenie z dnia 9 listopada 1922 r. | Akt jednorazowy

Aplikacja (służba przygotowawcza) urzędników konceptowych Prokuratorji Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej.

Dz.U.1922.101.918 | rozporządzenie z dnia 6 listopada 1922 r. | Akt utracił moc

Uchylenie rozporządzenia z dnia 11 stycznia 1922 r. w przedmiocie przewożenia zwłok.

Dz.U.1922.100.917 | rozporządzenie z dnia 6 listopada 1922 r. | Akt jednorazowy

Wykonanie ustawy z dnia 1 czerwca 1922 r. o monopolu tytoniowym w dalszym okresie przejściowym.

Dz.U.1922.100.916 | rozporządzenie z dnia 29 października 1922 r. | Akt utracił moc

Znawcy, powołani do oceniania przedmiotów majątkowych celem opodatkowania spadków i darowizn na obszarze Ziemi Wileńskiej.

Dz.U.1922.100.915 | rozporządzenie z dnia 17 października 1922 r. | Akt utracił moc

Zwołanie Sejmu i Senatu.

Dz.U.1922.100.914 | dekret z dnia 17 listopada 1922 r. | Akt utracił moc

Włączenie gminy Sławatycze powiatu bialskiego do powiatu włodawskiego.

Dz.U.1922.99.912 | rozporządzenie z dnia 6 listopada 1922 r. | Akt utracił moc

Zezwolenie na wprowadzenie pracy na 3 zmiany w tartakach.

Dz.U.1922.99.911 | rozporządzenie z dnia 6 listopada 1922 r. | Akt utracił moc

Podwyższenie akcyzy od zapałek na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

Dz.U.1922.99.910 | rozporządzenie z dnia 3 listopada 1922 r. | Akt jednorazowy

Ujednostajnienie opodatkowania węgla na obszarze Rzeczypospolitej.

Dz.U.1922.99.909 | rozporządzenie z dnia 30 października 1922 r. | Akt utracił moc

Ujednostajnienie przepisów odnoszących się do wykonywania praw obywatelskich w województwach: poznańskiem i pomorskiem.

Dz.U.1922.99.908 | rozporządzenie z dnia 30 października 1922 r. | Akt jednorazowy

Rozciągnięcie ustawy o Państwowym Funduszu Mieszkaniowym na Ziemię Wileńską.

Dz.U.1922.99.907 | rozporządzenie z dnia 16 października 1922 r. | Akt jednorazowy