Law Journal

Wywłaszczenie gruntu na rzecz rozszerzenia cmentarza i budowy kościoła we wsi Wielączy.

Dz.U.1922.98.896 | dekret z dnia 20 października 1922 r. | Akt indywidualny

Wywłaszczenie posesji na rzecz kościoła parafialnego N. Marji Panny w Siedlcach.

Dz.U.1922.98.895 | dekret z dnia 20 października 1922 r. | Akt indywidualny

Zmiany i uzupełnienia taryfy ogólnej na przewóz towarów, zwłok i zwierząt.

Dz.U.1922.97.894 | rozporządzenie z dnia 8 listopada 1922 r. | Akt jednorazowy

Wprowadzenie opłaty wywozowej od wywozu gęsi.

Dz.U.1922.97.893 | rozporządzenie z dnia 23 października 1922 r. | Akt utracił moc

Podwyższenie dodatku za wysługę lat dla wojskowych zawodowych.

Dz.U.1922.97.892 | rozporządzenie z dnia 30 października 1922 r. | Akt utracił moc

Podwyższenie podatku spożywczego od soli jadalnej na obszarze województw: poznańskiego i pomorskiego.

Dz.U.1922.97.891 | rozporządzenie z dnia 30 października 1922 r. | Akt jednorazowy

Dostarczanie drzewa opałowego instytucjom i osobom uprawnionym w okresie zimowym 1922/23.

Dz.U.1922.96.887 | rozporządzenie z dnia 11 września 1922 r. | Akt utracił moc

Rozciągnięcie mocy obowiązującej przepisów o opodatkowaniu spadków i darowizn na obszar Ziemi Wileńskiej.

Dz.U.1922.96.886 | rozporządzenie z dnia 16 października 1922 r. | Akt jednorazowy

Urządzenie tymczasowe inspekcji pracy na obszarze b. dzielnicy pruskiej.

Dz.U.1922.96.885 | rozporządzenie z dnia 16 października 1922 r. | Akt utracił moc

Obowiązek właścicieli, zarządców i dozorców domów przeciwdziałania tajnemu gorzelnictwu.

Dz.U.1922.96.883 | rozporządzenie z dnia 11 października 1922 r. | Akt utracił moc

Zmiana podziału miejscowości na klasy pod względem wysokości dodatku drożyźnianego.

Dz.U.1922.96.882 | rozporządzenie z dnia 29 września 1922 r. | Akt utracił moc

Odroczenie terminu zwolnienia szeregowych.

Dz.U.1922.95.877 | rozporządzenie z dnia 16 października 1922 r. | Akt utracił moc

Utworzenie miasta Szczekociny w powiecie włoszczowskim.

Dz.U.1922.95.876 | rozporządzenie z dnia 16 października 1922 r. | Akt utracił moc

Zmiany wysokości mnożnika celnego normalnego.

Dz.U.1922.94.874 | rozporządzenie z dnia 26 października 1922 r. | Akt utracił moc

Ulgi celne.

Dz.U.1922.94.873 | rozporządzenie z dnia 21 października 1922 r. | Akt utracił moc

Uchylenie rozporządzeń o zarządzeniach wyjątkowych, zapobiegających zawleczeniu cholery.

Dz.U.1922.94.872 | rozporządzenie z dnia 14 października 1922 r. | Akt jednorazowy

Prowadzenie rejestru umów zbiorowych powszechnie obowiązujących w górnośląskiej części województwa śląskiego.

Dz.U.1922.93.870 | rozporządzenie z dnia 17 października 1922 r. | Akt utracił moc

Przyjmowanie przez Polską Krajową Kasę Pożyczkową wkładów w walutach obcych.

Dz.U.1922.93.867 | rozporządzenie z dnia 22 sierpnia 1922 r. | Akt utracił moc

Zamknięcie subskrypcji na 5% długoterminową wewnętrzną pożyczkę państwową z r. 1920.

Dz.U.1922.92.863 | rozporządzenie z dnia 18 października 1922 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie o dopuszczaniu przedsiębiorstw ekspedycyjnych do pośrednictwa w załatwianiu formalności celnych.

Dz.U.1922.92.862 | rozporządzenie z dnia 16 października 1922 r. | Akt utracił moc

Czasowe zwolnienie od cła artykułów lekarskich na potrzeby górnośląskiej części województwa śląskiego.

Dz.U.1922.92.861 | rozporządzenie z dnia 7 października 1922 r. | Akt utracił moc

Częściowa reorganizacja władz podatkowych I instancji na obszarze izby skarbowej we Lwowie.

Dz.U.1922.92.860 | rozporządzenie z dnia 4 października 1922 r. | Akt utracił moc

Podwyżka taryfy osobowej i bagażowej na linjach towarzystwa akcyjnego warszawskich dróg żelaznych dojazdowych.

Dz.U.1922.92.856 | rozporządzenie z dnia 21 października 1922 r. | Akt utracił moc

Wykonanie ustawy z dnia 14 października roku 1921 o udzielaniu koncesji na koleje żelazne prywatne.

Dz.U.1922.92.854 | rozporządzenie z dnia 30 września 1922 r. | Akt utracił moc

Zmiany w postanowieniach o opodatkowaniu piwa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

Dz.U.1922.92.851 | rozporządzenie z dnia 11 października 1922 r. | Akt utracił moc

Podwyższenie podatku spożywczego od cukru na obszarze Rzeczypospolitej.

Dz.U.1922.92.850 | rozporządzenie z dnia 11 października 1922 r. | Akt utracił moc

Zmiany w opodatkowaniu wina musującego na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

Dz.U.1922.92.849 | rozporządzenie z dnia 2 października 1922 r. | Akt utracił moc

Zmiany i uzupełnienia Taryfy Ogólnej na przewóz towarów, zwłok i zwierząt.

Dz.U.1922.91.847 | rozporządzenie z dnia 12 października 1922 r. | Akt jednorazowy

Ustanowienie Dyrekcji ceł, jako okręgowych władz II instancji na obszarze b. zaboru rosyjskiego i austrjackiego.

Dz.U.1922.91.846 | rozporządzenie z dnia 11 października 1922 r. | Akt utracił moc

Zmiana niektórych postanowień ustaw stemplowych pruskiej i niemieckiej.

Dz.U.1922.90.845 | rozporządzenie z dnia 14 października 1922 r. | Akt jednorazowy

Zaprowadzenie wymiany listów z podaną wartością z zagranicą.

Dz.U.1922.90.844 | rozporządzenie z dnia 11 października 1922 r. | Akt utracił moc

Taksa aptekarska.

Dz.U.1922.90.842 | rozporządzenie z dnia 12 października 1922 r. | Akt utracił moc

Zmiana opłat za urzędowe świadectwa zdrowia.

Dz.U.1922.90.841 | rozporządzenie z dnia 7 października 1922 r. | Akt utracił moc

Zmiana cen w taksie aptekarskiej na obszarze górnośląskim województwa śląskiego.

Dz.U.1922.90.840 | rozporządzenie z dnia 9 września 1922 r. | Akt utracił moc

Uzupełnienie i zmiany taryfy osobowej i bagażowej, obowiązującej na polskich kolejach państwowych.

Dz.U.1922.90.839 | rozporządzenie z dnia 12 października 1922 r. | Akt utracił moc

Podwyższenie opłat przewozowych i postojowych na budującej się linji Kutno - Płock.

Dz.U.1922.90.838 | rozporządzenie z dnia 12 października 1922 r. | Akt utracił moc

Podwyższenie opłat przewozowych i postojowych na budującej się linji Kutno-Strzałków.

Dz.U.1922.90.837 | rozporządzenie z dnia 12 października 1922 r. | Akt utracił moc

Właściwość sądu dla uznania zaginionego za zmarłego.

Dz.U.1922.90.835 | rozporządzenie z dnia 9 września 1922 r. | Akt utracił moc

Właściwość sądu dla uznania zaginionego za zmarłego.

Dz.U.1922.90.834 | rozporządzenie z dnia 2 października 1922 r. | Akt utracił moc

Częściowe zawieszenie art. 47 ustawy z dnia 13 lipca 1920 r. o szkołach akademickich.

Dz.U.1922.90.830 | ustawa z dnia 26 września 1922 r. | Akt utracił moc

Skutki prawne zatajenia części ceny w umowach o sprzedaż lub zamianę.

Dz.U.1922.90.827 | ustawa z dnia 26 września 1922 r. | Akt utracił moc

Umowy przyrzeczenia sprzedaży nieruchomości ziemskich na terenie b. Królestwa Kongresowego.

Dz.U.1922.90.826 | ustawa z dnia 26 września 1922 r. | Akt utracił moc

Budowa portu w Gdyni.

Dz.U.1922.90.824 | ustawa z dnia 23 września 1922 r. | Akt utracił moc

Tytuł inżyniera.

Dz.U.1922.90.823 | ustawa z dnia 21 września 1922 r. | Akt utracił moc

Wywłaszczenie gruntów na rzecz budowy państwowej kolei wąskotorowej Staszów - Szczucin.

Dz.U.1922.90.821 | dekret z dnia 9 października 1922 r. | Akt indywidualny

Sądy doraźne w okręgu sądu apelacyjnego lwowskiego.

Dz.U.1922.89.820 | rozporządzenie z dnia 14 października 1922 r. | Akt utracił moc

Podwyższenie taryfy osobowej i bagażowej na kolei podjazdowej Piotrków-Sulejów.

Dz.U.1922.89.819 | rozporządzenie z dnia 28 września 1922 r. | Akt utracił moc

Wydawanie przez delegatów Ministerstwa Skarbu pozwoleń na wywóz kruszców szlachetnych.

Dz.U.1922.89.818 | rozporządzenie z dnia 5 października 1922 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie z dnia 31 grudnia 1920 r. o ograniczeniu obrotów dewizami i walutami zagranicznemi.

Dz.U.1922.89.816 | rozporządzenie z dnia 5 października 1922 r. | Akt jednorazowy

Zmiana przepisów o djetach i kosztach podróży.

Dz.U.1922.89.813 | rozporządzenie z dnia 11 września 1922 r. | Akt utracił moc

Rozbudowa miast.

Dz.U.1922.89.811 | ustawa z dnia 26 września 1922 r. | Akt utracił moc

Opłata za nadzór nad zakładami ubezpieczeń.

Dz.U.1922.89.810 | ustawa z dnia 26 września 1922 r. | Akt utracił moc

Rozszerzenie sieci dróg państwowych.

Dz.U.1922.89.808 | ustawa z dnia 26 września 1922 r. | Akt utracił moc

Ustalanie wartości celem wymiaru opłat stemplowych.

Dz.U.1922.89.807 | ustawa z dnia 26 września 1922 r. | Akt utracił moc