Law Journal

Opłaty za doręczanie wezwań i zawiadomień na obszarze b. zaboru rosyjskiego.

Dz.U.1923.39.275 | rozporządzenie z dnia 31 marca 1923 r. | Akt utracił moc

Osobe ulgi celne dla górnośląskiej części województwa śląskiego.

Dz.U.1923.39.274 | rozporządzenie z dnia 31 marca 1923 r. | Akt jednorazowy

Domy bankowe i kantory wymiany na obszarze województw: poznańskiego i pomorskiego.

Dz.U.1923.39.272 | rozporządzenie z dnia 19 marca 1923 r. | Akt jednorazowy

Utworzenie wydziałów emerytur i rent w izbach skarbowych w Warszawie, Poznaniu i Krakowie.

Dz.U.1923.39.271 | rozporządzenie z dnia 5 marca 1923 r. | Akt utracił moc

Zaliczenie gminy wiejskiej Kartuzy, w powiecie kartuskim województwa pomorskiego w poczet miast.

Dz.U.1923.39.270 | rozporządzenie z dnia 29 marca 1923 r. | Akt utracił moc

Opłaty za czynności sądowo-lekarskie w b. zaborze rosyjskim.

Dz.U.1923.38.267 | rozporządzenie z dnia 30 marca 1923 r. | Akt utracił moc

Pobieranie opłat od statków, tratew i spustu drzewa luźnego na wodach publicznych śródlądowych.

Dz.U.1923.38.264 | rozporządzenie z dnia 28 marca 1923 r. | Akt utracił moc

Wykonanie ustawy z dnia 9 marca 1923 r. o karach za zwłokę oraz o kosztach egzekucyjnych.

Dz.U.1923.38.259 | rozporządzenie z dnia 29 marca 1923 r. | Akt utracił moc

Organizacja i zakres działania Dyrekcji Ceł na obszarze b. zaboru rosyjskiego i austrjackiego.

Dz.U.1923.38.258 | rozporządzenie z dnia 24 marca 1923 r. | Akt utracił moc

Rozłożenie unifikacji wyrobów tytoniowych na stopniowe okresy.

Dz.U.1923.38.257 | rozporządzenie z dnia 22 marca 1923 r. | Akt utracił moc

Egzaminy państwowe na nauczycieli szkół średnich.

Dz.U.1923.38.256 | rozporządzenie z dnia 29 stycznia 1923 r. | Akt utracił moc

Zm.: statut Poznańskiego Ziemstwa Kredytowego i Banku Poznańskiego Ziemstwa Kredytowego.

Dz.U.1923.38.254 | rozporządzenie z dnia 22 marca 1923 r. | Akt jednorazowy

Pierwsze dodatkowe prowizorjum budżetowe za czas od dnia 1 stycznia do dnia 31 marca 1923 r.

Dz.U.1923.38.253 | ustawa z dnia 24 marca 1923 r. | Akt utracił moc

Dalsza emisja biletów Polskiej Krajowej Kasy Pożyczkowej.

Dz.U.1923.38.252 | ustawa z dnia 24 marca 1923 r. | Akt utracił moc

Kredyt Skarbu Państwa w Polskiej Krajowej Kasie Pożyczkowej.

Dz.U.1923.38.251 | ustawa z dnia 24 marca 1923 r. | Akt utracił moc

Personalna wymiana osób między Polską a Rosją i Ukrainą.

Dz.U.1923.38.249 | ustawa z dnia 16 marca 1923 r. | Akt indywidualny

Zmiany i uzupełnienia taryfy ogólnej na przewóz towarów, zwłok i zwierząt.

Dz.U.1923.37.247 | rozporządzenie z dnia 28 marca 1923 r. | Akt jednorazowy

Zasiłki dla rodzin osób, powołanych na ćwiczenia wojskowe.

Dz.U.1923.37.246 | ustawa z dnia 22 marca 1923 r. | Akt utracił moc

Podwyższenie akcyzy od zapałek na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

Dz.U.1923.36.238 | rozporządzenie z dnia 29 marca 1923 r. | Akt utracił moc

Organizacja statystyki ruchu naturalnego ludności w górnośląskiej części województwa śląskiego.

Dz.U.1923.36.236 | rozporządzenie z dnia 22 marca 1923 r. | Akt utracił moc

Statystyka stanu zatrudnienia w przemyśle w górnośląskiej części województwa śląskiego.

Dz.U.1923.36.235 | rozporządzenie z dnia 22 marca 1923 r. | Akt utracił moc

Statystyka cen artykułów pierwszej potrzeby w górnośląskiej części województwa śląskiego.

Dz.U.1923.36.234 | rozporządzenie z dnia 22 marca 1923 r. | Akt utracił moc

Ulgi celne.

Dz.U.1923.35.230 | rozporządzenie z dnia 27 marca 1923 r. | Akt utracił moc

Wypuszczenie Serji I.A. 6% złotych bonów skarbowych.

Dz.U.1923.34.227 | rozporządzenie z dnia 30 marca 1923 r. | Akt utracił moc

Udzielanie prywatnym fabrykantom wyrobów tytoniowych kredytu na opaski monopolowe.

Dz.U.1923.34.226 | rozporządzenie z dnia 27 marca 1923 r. | Akt utracił moc

Zmiany w postanowieniach o opodatkowaniu drożdży na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

Dz.U.1923.34.224 | rozporządzenie z dnia 26 marca 1923 r. | Akt utracił moc

Zmiany w postanowieniach o opodatkowaniu kwasu octowego na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

Dz.U.1923.34.223 | rozporządzenie z dnia 26 marca 1923 r. | Akt utracił moc

Zmiany w postanowieniach o opodatkowaniu wina musującego na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

Dz.U.1923.34.222 | rozporządzenie z dnia 26 marca 1923 r. | Akt utracił moc

Podwyższenie opłat pocztowych, telegraficznych i telefonicznych.

Dz.U.1923.33.220 | rozporządzenie z dnia 12 marca 1923 r. | Akt utracił moc

Obrót przesyłek pocztowych za pobraniem do 500.000 mk. z polską częścią Górnego Śląska.

Dz.U.1923.33.219 | rozporządzenie z dnia 13 marca 1923 r. | Akt utracił moc

Nadawanie i doręczanie przesyłek poczty lotniczej jako przesyłek pośpiesznych.

Dz.U.1923.33.218 | rozporządzenie z dnia 12 marca 1923 r. | Akt utracił moc

Wypuszczenie 6% złotych bonów skarbowych.

Dz.U.1923.33.215 | ustawa z dnia 22 marca 1923 r. | Akt utracił moc

Podwyższenie podatku spożywczego od cukru na obszarze Rzeczypospolitej.

Dz.U.1923.32.211 | rozporządzenie z dnia 26 marca 1923 r. | Akt utracił moc

Zmiany w postanowieniach o opodatkowaniu piwa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

Dz.U.1923.32.210 | rozporządzenie z dnia 26 marca 1923 r. | Akt utracił moc

Zmiany w postanowieniach o opodatkowaniu spirytusu na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

Dz.U.1923.32.209 | rozporządzenie z dnia 26 marca 1923 r. | Akt utracił moc

Rozszerzenie granic miasta Sierpca.

Dz.U.1923.32.208 | rozporządzenie z dnia 22 marca 1923 r. | Akt utracił moc

Statystyka strajków i lokautów w górnośląskiej części Województwa Śląskiego.

Dz.U.1923.32.207 | rozporządzenie z dnia 22 marca 1923 r. | Akt utracił moc

Nadzwyczajne dodatki drożyźniane do zaopatrzenia pieniężnego inwalidów wojennych i pozostałych po nich.

Dz.U.1923.32.206 | rozporządzenie z dnia 22 marca 1923 r. | Akt utracił moc

Podział miejscowości na klasy dodatku drożyźnianego.

Dz.U.1923.32.205 | rozporządzenie z dnia 7 marca 1923 r. | Akt jednorazowy

Wynagrodzenie za sekwestr cystern wagonowych.

Dz.U.1923.31.204 | rozporządzenie z dnia 15 marca 1923 r. | Akt jednorazowy

Zmiana należytości za jednorazowe wypożyczenie i użycie cysterny.

Dz.U.1923.31.203 | rozporządzenie z dnia 15 marca 1923 r. | Akt utracił moc

Zmiana wysokości mnożników celnych normalnego i zniżonego.

Dz.U.1923.31.202 | rozporządzenie z dnia 23 marca 1923 r. | Akt utracił moc

Odszkodowanie ławników i sędziów niezawodowych w górnośląskiej części województwa śląskiego.

Dz.U.1923.31.200 | rozporządzenie z dnia 21 marca 1923 r. | Akt utracił moc

Djety sędziów przysięgłych i mężów zaufania w b. zaborze austrjackim.

Dz.U.1923.31.198 | rozporządzenie z dnia 21 marca 1923 r. | Akt utracił moc

Wynagrodzenie ławników sądów pokoju w okręgach sądów apelacyjnych w Warszawie i Lublinie.

Dz.U.1923.31.197 | rozporządzenie z dnia 21 marca 1923 r. | Akt utracił moc

Uprawa tytoniu w roku 1923.

Dz.U.1923.31.195 | rozporządzenie z dnia 13 marca 1923 r. | Akt utracił moc

Pobieranie od samorządu kosztów utrzymania policji państwowej.

Dz.U.1923.31.194 | rozporządzenie z dnia 5 marca 1923 r. | Akt utracił moc

Taryfa osobowa i bagażowa na kolejach normalnotorowych i szerokotorowych.

Dz.U.1923.31.193 | rozporządzenie z dnia 5 marca 1923 r. | Akt utracił moc

Rozciągnięcie mocy obowiązującej dekretu o obowiązku szkolnym na Ziemię Wileńską.

Dz.U.1923.31.192 | rozporządzenie z dnia 16 marca 1923 r. | Akt jednorazowy

Kary za zwłokę oraz koszty egzekucyjne.

Dz.U.1923.31.189 | ustawa z dnia 9 marca 1923 r. | Akt utracił moc

Taksa aptekarska.

Dz.U.1923.30.187 | rozporządzenie z dnia 10 marca 1923 r. | Akt utracił moc