Dziennik Ustaw

Dz.U.1928.41.405

| Akt utracił moc
Wersja od: 30 marca 1928 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH
z dnia 20 marca 1928 r.
o zmianie granic gmin Mierzęcice i Siewierz w powiecie zawierciańskim, województwie kieleckiem.

Na mocy art. 1 i 4 ustawy z dnia 22 września 1922 r. w przedmiocie zmiany granic oraz rozwiązywania i tworzenia gmin wiejskich na obszarze b. zaborów rosyjskiego i austrjackiego (Dz. U. R. P. Nr. 86, poz. 770) zarządzam co następuje:
§  1. Z gminy Mierzęcice w powiecie zawierciańskim, województwie kieleckiem wyłącza się miejscowości: wieś Piwoń, wieś Gołuchowice łącznie z gruntami leśnictwa tejże nazwy, wieś Kuźnica Sulikowska i wieś Kuźnica Świętojańska oraz folwarki: Sulików i Łysa Góra i włącza się je do gminy Siewierz w tymże powiecie i województwie.
§  2. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem 1-go kwietnia 1928 roku.