Law Journal

Wielokrotność kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Służby Więziennej.

Dz.U.2017.726 | rozporządzenie z dnia 31 marca 2017 r. | Akt utracił moc

Zasady usytuowania na terenie gmin salonów gier na automatach.

Dz.U.2017.701 | rozporządzenie z dnia 30 marca 2017 r. | Akt obowiązujący

Ewidencja automatów do gier.

Dz.U.2019.2312 t.j. | rozporządzenie z dnia 29 marca 2017 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Zmiana rozporządzenia w sprawie ocen okresowych i opinii służbowych funkcjonariuszy celnych.

Dz.U.2017.731 | rozporządzenie z dnia 29 marca 2017 r. | Akt jednorazowy

Zmiana rozporządzenia w sprawie sprawozdawczości budżetowej.

Dz.U.2017.699 | rozporządzenie z dnia 29 marca 2017 r. | Akt obowiązujący

Ramowe plany nauczania dla publicznych szkół.

Dz.U.2017.703 | rozporządzenie z dnia 28 marca 2017 r. | Akt utracił moc

Specjalny obszar ochrony siedlisk Grądy w Dolinie Odry (PLH020017).

Dz.U.2017.975 | rozporządzenie z dnia 28 marca 2017 r. | Akt obowiązujący

Specjalny obszar ochrony siedlisk Świeciechów (PLH060082).

Dz.U.2017.918 | rozporządzenie z dnia 28 marca 2017 r. | Akt obowiązujący

Specjalny obszar ochrony siedlisk Wrzosowisko w Orzechowie (PLH060098).

Dz.U.2017.915 | rozporządzenie z dnia 28 marca 2017 r. | Akt obowiązujący

Udzielanie pomocy na kulturę i ochronę dziedzictwa kulturowego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Dz.U.2018.2100 t.j. | rozporządzenie z dnia 28 marca 2017 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Oddziały i szkoły sportowe oraz oddziały i szkoły mistrzostwa sportowego.

Dz.U.2020.2138 t.j. | rozporządzenie z dnia 27 marca 2017 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Izby zatrzymań.

Dz.U.2017.716 | rozporządzenie z dnia 24 marca 2017 r. | Akt obowiązujący

Korpusy osobowe, grupy osobowe i specjalności wojskowe żołnierzy w czynnej służbie wojskowej.

Dz.U.2017.734 | rozporządzenie z dnia 24 marca 2017 r. | Akt obowiązujący

Zmiana rozporządzenia w sprawie ewidencji wojskowej żołnierzy zawodowych.

Dz.U.2017.739 | rozporządzenie z dnia 24 marca 2017 r. | Akt jednorazowy

Zmiana rozporządzenia w sprawie urlopów żołnierzy w czynnej służbie wojskowej.

Dz.U.2017.727 | rozporządzenie z dnia 24 marca 2017 r. | Akt jednorazowy

Kredyt hipoteczny oraz nadzór nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami.

Dz.U.2020.1027 t.j. | ustawa z dnia 23 marca 2017 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Szczegółowy sposób prowadzenia gospodarki finansowej Funduszu Reprywatyzacji.

Dz.U.2017.647 | rozporządzenie z dnia 23 marca 2017 r. | Akt utracił moc

Zmiana rozporządzenia w sprawie danych dotyczących wyników przeprowadzonych analiz.

Dz.U.2017.707 | rozporządzenie z dnia 23 marca 2017 r. | Akt jednorazowy

Zmiana ustawy - Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw.

Dz.U.2017.768 | ustawa z dnia 23 marca 2017 r. | Akt obowiązujący

Zmiana ustawy - Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw.

Dz.U.2017.966 | ustawa z dnia 23 marca 2017 r. | Akt jednorazowy

Zmiana ustawy - Kodeks karny oraz ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

Dz.U.2017.952 | ustawa z dnia 23 marca 2017 r. | Akt jednorazowy

Zmiana ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych.

Dz.U.2017.799 | ustawa z dnia 23 marca 2017 r. | Akt jednorazowy

Zmiana ustawy o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów.

Dz.U.2017.798 | ustawa z dnia 23 marca 2017 r. | Akt obowiązujący

Zmiana ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz niektórych innych ustaw.

Dz.U.2017.836 | ustawa z dnia 23 marca 2017 r. | Akt obowiązujący

Zmiana ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Dz.U.2017.844 | ustawa z dnia 23 marca 2017 r. | Akt obowiązujący

Zmiana ustawy o zatrudnianiu osób pozbawionych wolności.

Dz.U.2017.924 | ustawa z dnia 23 marca 2017 r. | Akt obowiązujący

Zmiana ustawy - Prawo o miarach oraz ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie.

Dz.U.2017.976 | ustawa z dnia 23 marca 2017 r. | Akt obowiązujący

Zmiana ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych.

Dz.U.2017.803 | ustawa z dnia 23 marca 2017 r. | Akt jednorazowy

Pełnomocnik do spraw ochrony infrastruktury krytycznej.

Dz.U.2017.627 | rozporządzenie z dnia 22 marca 2017 r. | Akt utracił moc

Wartość klimatycznego bilansu wodnego dla poszczególnych gatunków roślin uprawnych i gleb.

Dz.U.2017.732 | rozporządzenie z dnia 22 marca 2017 r. | Akt utracił moc

Wymagania w zakresie weryfikacji informacji przekazanych przez prowadzącego instalację.

Dz.U.2017.720 | rozporządzenie z dnia 22 marca 2017 r. | Akt obowiązujący

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt P 121/15.

Dz.U.2017.658 | wyrok z dnia 22 marca 2017 r. | Akt jednorazowy

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt SK 13/14.

Dz.U.2017.666 | wyrok z dnia 22 marca 2017 r. | Akt jednorazowy

Zmiana rozporządzenia w sprawie nadania statutu Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie.

Dz.U.2017.719 | rozporządzenie z dnia 22 marca 2017 r. | Akt jednorazowy

Kolejność przeprowadzania aukcji na sprzedaż energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w 2017 r.

Dz.U.2017.713 | rozporządzenie z dnia 20 marca 2017 r. | Akt utracił moc

Zmiana rozporządzenia w sprawie dotacji przedmiotowych do posiłków sprzedawanych w barach mlecznych.

Dz.U.2017.616 | rozporządzenie z dnia 20 marca 2017 r. | Akt jednorazowy

Szczegółowa organizacja publicznych szkół i publicznych przedszkoli.

Dz.U.2017.649 | rozporządzenie z dnia 17 marca 2017 r. | Akt utracił moc

Przydziały mobilizacyjne i pracownicze przydziały mobilizacyjne.

Dz.U.2017.725 | rozporządzenie z dnia 16 marca 2017 r. | Akt obowiązujący

Ratownictwo górnicze.

Dz.U.2017.1052 | rozporządzenie z dnia 16 marca 2017 r. | Akt obowiązujący

Specjalnego obszaru ochrony siedlisk Buczyny Łagowsko-Sulęcińskie (PLH080008).

Dz.U.2017.753 | rozporządzenie z dnia 16 marca 2017 r. | Akt obowiązujący

Specjalny obszar ochrony siedlisk Czerna (PLH120034).

Dz.U.2017.752 | rozporządzenie z dnia 16 marca 2017 r. | Akt obowiązujący

Specjalny obszar ochrony siedlisk Dolina Ilanki (PLH080009).

Dz.U.2017.741 | rozporządzenie z dnia 16 marca 2017 r. | Akt obowiązujący

Specjalny obszar ochrony siedlisk Grądy nad Lindą (PLH100022).

Dz.U.2017.751 | rozporządzenie z dnia 16 marca 2017 r. | Akt obowiązujący

Specjalny obszar ochrony siedlisk Horodyszcze (PLH060101).

Dz.U.2017.930 | rozporządzenie z dnia 16 marca 2017 r. | Akt obowiązujący

Specjalny obszar ochrony siedlisk Kargowskie Zakola Odry (PLH080012).

Dz.U.2017.781 | rozporządzenie z dnia 16 marca 2017 r. | Akt obowiązujący

Specjalny obszar ochrony siedlisk Łęgi koło Wymiarek (PLH080059).

Dz.U.2017.750 | rozporządzenie z dnia 16 marca 2017 r. | Akt obowiązujący

Specjalny obszar ochrony siedlisk Mopkowy tunel koło Krzystkowic (PLH080024).

Dz.U.2017.740 | rozporządzenie z dnia 16 marca 2017 r. | Akt obowiązujący

Specjalny obszar ochrony siedlisk Nowosolska Dolina Odry (PLH080014).

Dz.U.2017.744 | rozporządzenie z dnia 16 marca 2017 r. | Akt obowiązujący

Specjalny obszar ochrony siedlisk Tarnoszyn (PLH060100).

Dz.U.2017.779 | rozporządzenie z dnia 16 marca 2017 r. | Akt obowiązujący

Specjalny obszar ochrony siedlisk Ujście Ilanki (PLH080015).

Dz.U.2017.743 | rozporządzenie z dnia 16 marca 2017 r. | Akt obowiązujący

Wzór kwestionariusza samooceny przedsiębiorcy.

Dz.U.2017.721 | rozporządzenie z dnia 16 marca 2017 r. | Akt obowiązujący

Zmiana rozporządzenia w sprawie trybu udostępniania danych oraz wysokości opłat.

Dz.U.2017.620 | rozporządzenie z dnia 16 marca 2017 r. | Akt jednorazowy

Uznanie za pomnik historii "Gliwice - radiostacja".

Dz.U.2017.654 | rozporządzenie z dnia 15 marca 2017 r. | Akt indywidualny

Uznanie za pomnik historii "Klępsk - kościół pod wezwaniem Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny".

Dz.U.2017.688 | rozporządzenie z dnia 15 marca 2017 r. | Akt indywidualny

Uznanie za pomnik historii "Ozimek - żelazny łańcuchowy most wiszący na rzece Mała Panew".

Dz.U.2017.675 | rozporządzenie z dnia 15 marca 2017 r. | Akt indywidualny