Law Journal

Przydziały mobilizacyjne i pracownicze przydziały mobilizacyjne.

Dz.U.2017.725 | rozporządzenie z dnia 16 marca 2017 r. | Akt obowiązujący

Ratownictwo górnicze.

Dz.U.2017.1052 | rozporządzenie z dnia 16 marca 2017 r. | Akt obowiązujący

Specjalnego obszaru ochrony siedlisk Buczyny Łagowsko-Sulęcińskie (PLH080008).

Dz.U.2017.753 | rozporządzenie z dnia 16 marca 2017 r. | Akt obowiązujący

Specjalny obszar ochrony siedlisk Czerna (PLH120034).

Dz.U.2017.752 | rozporządzenie z dnia 16 marca 2017 r. | Akt obowiązujący

Specjalny obszar ochrony siedlisk Dolina Ilanki (PLH080009).

Dz.U.2017.741 | rozporządzenie z dnia 16 marca 2017 r. | Akt obowiązujący

Specjalny obszar ochrony siedlisk Grądy nad Lindą (PLH100022).

Dz.U.2017.751 | rozporządzenie z dnia 16 marca 2017 r. | Akt obowiązujący

Specjalny obszar ochrony siedlisk Horodyszcze (PLH060101).

Dz.U.2017.930 | rozporządzenie z dnia 16 marca 2017 r. | Akt obowiązujący

Specjalny obszar ochrony siedlisk Kargowskie Zakola Odry (PLH080012).

Dz.U.2017.781 | rozporządzenie z dnia 16 marca 2017 r. | Akt obowiązujący

Specjalny obszar ochrony siedlisk Łęgi koło Wymiarek (PLH080059).

Dz.U.2017.750 | rozporządzenie z dnia 16 marca 2017 r. | Akt obowiązujący

Specjalny obszar ochrony siedlisk Mopkowy tunel koło Krzystkowic (PLH080024).

Dz.U.2017.740 | rozporządzenie z dnia 16 marca 2017 r. | Akt obowiązujący

Specjalny obszar ochrony siedlisk Nowosolska Dolina Odry (PLH080014).

Dz.U.2017.744 | rozporządzenie z dnia 16 marca 2017 r. | Akt obowiązujący

Specjalny obszar ochrony siedlisk Tarnoszyn (PLH060100).

Dz.U.2017.779 | rozporządzenie z dnia 16 marca 2017 r. | Akt obowiązujący

Specjalny obszar ochrony siedlisk Ujście Ilanki (PLH080015).

Dz.U.2017.743 | rozporządzenie z dnia 16 marca 2017 r. | Akt obowiązujący

Wzór kwestionariusza samooceny przedsiębiorcy.

Dz.U.2017.721 | rozporządzenie z dnia 16 marca 2017 r. | Akt obowiązujący

Zmiana rozporządzenia w sprawie trybu udostępniania danych oraz wysokości opłat.

Dz.U.2017.620 | rozporządzenie z dnia 16 marca 2017 r. | Akt jednorazowy

Uznanie za pomnik historii "Gliwice - radiostacja".

Dz.U.2017.654 | rozporządzenie z dnia 15 marca 2017 r. | Akt indywidualny

Uznanie za pomnik historii "Klępsk - kościół pod wezwaniem Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny".

Dz.U.2017.688 | rozporządzenie z dnia 15 marca 2017 r. | Akt indywidualny

Uznanie za pomnik historii "Ozimek - żelazny łańcuchowy most wiszący na rzece Mała Panew".

Dz.U.2017.675 | rozporządzenie z dnia 15 marca 2017 r. | Akt indywidualny

Uznanie za pomnik historii "Rydzyna - założenie rezydencjonalno-urbanistyczne".

Dz.U.2017.662 | rozporządzenie z dnia 15 marca 2017 r. | Akt indywidualny

Uznanie za pomnik historii "Tyniec - zespół opactwa benedyktynów".

Dz.U.2017.667 | rozporządzenie z dnia 15 marca 2017 r. | Akt indywidualny

Uznanie za pomnik historii "Wąchock - zespół opactwa cystersów".

Dz.U.2017.674 | rozporządzenie z dnia 15 marca 2017 r. | Akt indywidualny

Zmiana rozporządzenia w sprawie nadania statutu Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Bydgoszczy.

Dz.U.2017.670 | rozporządzenie z dnia 15 marca 2017 r. | Akt jednorazowy

Zmiana rozporządzenia w sprawie zastosowań małoobszarowych środka ochrony roślin.

Dz.U.2017.640 | rozporządzenie z dnia 15 marca 2017 r. | Akt jednorazowy

Nadanie funkcjonariuszom Służby Celno-Skarbowej uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego.

Dz.U.2017.589 | rozporządzenie z dnia 14 marca 2017 r. | Akt obowiązujący

Szczegółowy zakres danych zawartych we wniosku o sporządzenie zeznania przez urząd skarbowy.

Dz.U.2017.540 | rozporządzenie z dnia 14 marca 2017 r. | Akt utracił moc

Ustanowienie Pełnomocnika Rządu do spraw Jednolitego Rynku Cyfrowego.

Dz.U.2017.563 | rozporządzenie z dnia 14 marca 2017 r. | Akt obowiązujący

Wzór oświadczenia o przekazaniu 1% podatku organizacji pożytku publicznego.

Dz.U.2017.539 | rozporządzenie z dnia 14 marca 2017 r. | Akt obowiązujący

Klasyfikacja zawodów szkolnictwa zawodowego.

Dz.U.2017.622 | rozporządzenie z dnia 13 marca 2017 r. | Akt obowiązujący

Specjalny obszar ochrony siedlisk Rogalińska Dolina Warty (PLH300012).

Dz.U.2017.981 | rozporządzenie z dnia 13 marca 2017 r. | Akt obowiązujący

Informacja i dokumenty dotyczące założycieli i zarządu banku przekazywane Komisji Nadzoru Finansowego.

Dz.U.2017.677 | rozporządzenie z dnia 10 marca 2017 r. | Akt obowiązujący

Składanie wniosków za pomocą formularza umieszczonego na stronie internetowej.

Dz.U.2017.525 | rozporządzenie z dnia 10 marca 2017 r. | Akt utracił moc

System monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi.

Dz.U.2020.859 t.j. | ustawa z dnia 9 marca 2017 r. | Akt obowiązujący

Wymiana informacji podatkowych z innymi państwami.

Dz.U.2021.626 t.j. | ustawa z dnia 9 marca 2017 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt P 13/14.

Dz.U.2017.518 | wyrok z dnia 9 marca 2017 r. | Akt jednorazowy

Zmiana rozporządzenia w sprawie zaliczek w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Dz.U.2017.551 | rozporządzenie z dnia 9 marca 2017 r. | Akt jednorazowy

Zmiana ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego.

Dz.U.2017.628 | ustawa z dnia 9 marca 2017 r. | Akt jednorazowy

Zmiana ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw.

Dz.U.2017.791 | ustawa z dnia 9 marca 2017 r. | Akt utracił moc

Zmiana ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy - Kodeks karny skarbowy.

Dz.U.2017.528 | ustawa z dnia 9 marca 2017 r. | Akt jednorazowy

Zmiana ustawy o rzecznikach patentowych.

Dz.U.2017.694 | ustawa z dnia 9 marca 2017 r. | Akt jednorazowy

Zmiana ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Dz.U.2017.759 | ustawa z dnia 9 marca 2017 r. | Akt jednorazowy

Związek metropolitalny w województwie śląskim.

Dz.U.2017.730 | ustawa z dnia 9 marca 2017 r. | Akt obowiązujący

Specjalny obszar ochrony siedlisk Drewniki (PLH060059).

Dz.U.2017.782 | rozporządzenie z dnia 7 marca 2017 r. | Akt obowiązujący

Specjalny obszar ochrony siedlisk Puławy (PLH060055).

Dz.U.2017.793 | rozporządzenie z dnia 7 marca 2017 r. | Akt obowiązujący

Kryteria i sposób przeprowadzania badania i oceny nadzorczej w bankach.

Dz.U.2017.638 | rozporządzenie z dnia 6 marca 2017 r. | Akt obowiązujący

Zmiana rozporządzenia w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska.

Dz.U.2017.723 | rozporządzenie z dnia 6 marca 2017 r. | Akt jednorazowy