Law Journal

Przeprowadzanie egzaminu referendarskiego.

Dz.U.2018.935 | rozporządzenie z dnia 24 kwietnia 2018 r. | Akt utracił moc

Szczegółowe warunki ustalania i sposób oznaczania klas jakości handlowej tusz wieprzowych oraz tusz wołowych.

Dz.U.2018.934 | rozporządzenie z dnia 30 kwietnia 2018 r. | Akt obowiązujący

Zmiana ustawy o rencie socjalnej.

Dz.U.2018.933 | ustawa z dnia 9 maja 2018 r. | Akt obowiązujący

Szczególne rozwiązania wspierające osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Dz.U.2018.932 | ustawa z dnia 9 maja 2018 r. | Akt obowiązujący

Uznanie za pomnik historii "Kwidzyn - zespół katedralno-zamkowy".

Dz.U.2018.930 | rozporządzenie z dnia 20 kwietnia 2018 r. | Akt indywidualny

Uznanie za pomnik historii "Rogalin - zespół pałacowo-parkowy z obszarem dawnego majątku ziemskiego".

Dz.U.2018.929 | rozporządzenie z dnia 20 kwietnia 2018 r. | Akt indywidualny

Emerytury kapitałowe.

Dz.U.2018.926 t.j. | ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Specjalny obszar ochrony siedlisk Ostoja Przedborska (PLH260004).

Dz.U.2018.923 | rozporządzenie z dnia 13 marca 2018 r. | Akt obowiązujący

Zmiana nazwy Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie.

Dz.U.2018.922 | rozporządzenie z dnia 7 maja 2018 r. | Akt jednorazowy

Specjalny obszar ochrony siedlisk Torfowiska Źródliskowe koło Łabędnika (PLH280047).

Dz.U.2018.919 | rozporządzenie z dnia 13 marca 2018 r. | Akt obowiązujący

Zmiana ustawy o radiofonii i telewizji.

Dz.U.2018.915 | ustawa z dnia 22 marca 2018 r. | Akt obowiązujący

Zmiana ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych.

Dz.U.2018.914 | ustawa z dnia 22 marca 2018 r. | Akt jednorazowy

Zmiana ustawy o Służbie Więziennej oraz niektórych innych ustaw.

Dz.U.2018.912 | ustawa z dnia 22 marca 2018 r. | Akt obowiązujący

Zmiana ustawy - Kodeks wykroczeń.

Dz.U.2018.911 | ustawa z dnia 22 marca 2018 r. | Akt jednorazowy

Scalanie i wymiana gruntów.

Dz.U.2018.908 t.j. | ustawa z dnia 26 marca 1982 r. | Akt obowiązujący

Zmiana ustawy o publicznym transporcie zbiorowym.

Dz.U.2018.907 | ustawa z dnia 22 marca 2018 r. | Akt obowiązujący

Specjalny obszar ochrony siedlisk Glinianki w Lenartowicach (PLH300048).

Dz.U.2018.906 | rozporządzenie z dnia 13 marca 2018 r. | Akt obowiązujący

Specjalny obszar ochrony siedlisk Lubiaszów w Puszczy Pilickiej (PLH100026).

Dz.U.2018.905 | rozporządzenie z dnia 13 marca 2018 r. | Akt obowiązujący

Ryczałtowe stawki opłat za badania lub analizy przeprowadzane przez laboratoria celne.

Dz.U.2018.904 | rozporządzenie z dnia 24 kwietnia 2018 r. | Akt obowiązujący

Badania psychologiczne strażników gminnych (miejskich).

Dz.U.2018.903 t.j. | rozporządzenie z dnia 5 sierpnia 2010 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Specjalny obszar ochrony siedlisk Sasanki w Kolimagach (PLH200025).

Dz.U.2018.902 | rozporządzenie z dnia 13 marca 2018 r. | Akt obowiązujący

Specjalny obszar ochrony siedlisk Ostoja Parczewska (PLH060107).

Dz.U.2018.901 | rozporządzenie z dnia 13 marca 2018 r. | Akt obowiązujący

Specjalny obszar ochrony siedlisk Lasy Dobrosułowskie (PLH080037).

Dz.U.2018.899 | rozporządzenie z dnia 13 marca 2018 r. | Akt obowiązujący

Specjalny obszar ochrony siedlisk Dolina Kakaju (PLH280036).

Dz.U.2018.895 | rozporządzenie z dnia 13 marca 2018 r. | Akt obowiązujący

Uzbrojenie Straży Granicznej.

Dz.U.2018.892 t.j. | rozporządzenie z dnia 9 maja 2014 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Specjalny obszar ochrony siedlisk Biedrusko (PLH300001).

Dz.U.2018.889 | rozporządzenie z dnia 13 marca 2018 r. | Akt obowiązujący

Minimalne wymagania dla pomiarów hydrograficznych.

Dz.U.2018.888 | rozporządzenie z dnia 28 marca 2018 r. | Akt obowiązujący

Służba zastępcza.

Dz.U.2018.885 t.j. | ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Szczegółowy zakres zadań komitetu do spraw nominacji w bankach istotnych.

Dz.U.2018.883 | rozporządzenie z dnia 7 maja 2018 r. | Akt obowiązujący

Specjalny obszar ochrony siedlisk Dolina Górnej Siniochy (PLH060086).

Dz.U.2018.882 | rozporządzenie z dnia 12 marca 2018 r. | Akt obowiązujący

Specjalny obszar ochrony siedlisk Wydmy Lucynowsko-Mostowieckie (PLH140013).

Dz.U.2018.879 | rozporządzenie z dnia 13 marca 2018 r. | Akt obowiązujący

Szczegółowy zakres zadań komitetu do spraw nominacji w domach maklerskich.

Dz.U.2018.878 | rozporządzenie z dnia 7 maja 2018 r. | Akt obowiązujący

Zmiana rozporządzenia w sprawie odbywania służby w obronie cywilnej.

Dz.U.2018.876 | rozporządzenie z dnia 18 kwietnia 2018 r. | Akt jednorazowy

Praktyka zawodowa kandydatów na doradców podatkowych.

Dz.U.2018.873 t.j. | rozporządzenie z dnia 5 października 2014 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Renty strukturalne w rolnictwie.

Dz.U.2018.872 t.j. | ustawa z dnia 26 kwietnia 2001 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Petycje.

Dz.U.2018.870 t.j. | ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Wstrzymanie sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz zmiana niektórych ustaw.

Dz.U.2018.869 t.j. | ustawa z dnia 14 kwietnia 2016 r. | Akt obowiązujący

Specjalny obszar ochrony siedlisk Bytnica (PLH080034).

Dz.U.2018.866 | rozporządzenie z dnia 13 marca 2018 r. | Akt obowiązujący

Ustalenie liczby sędziów w sądach dyscyplinarnych przy wojskowych sądach okręgowych.

Dz.U.2018.865 | rozporządzenie z dnia 7 maja 2018 r. | Akt obowiązujący

Zmiana ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw.

Dz.U.2018.864 | ustawa z dnia 22 marca 2018 r. | Akt jednorazowy

Specjalny obszar ochrony siedlisk Kiszewo (PLH300037).

Dz.U.2018.863 | rozporządzenie z dnia 13 marca 2018 r. | Akt obowiązujący

Specjalny obszar ochrony siedlisk Bory Chrobotkowe koło Bytomca (PLH080048).

Dz.U.2018.862 | rozporządzenie z dnia 13 marca 2018 r. | Akt obowiązujący

Specjalny obszar ochrony siedlisk Mierzeja Sarbska (PLH220018).

Dz.U.2018.859 | rozporządzenie z dnia 13 marca 2018 r. | Akt obowiązujący

Zmiana ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz niektórych innych ustaw.

Dz.U.2018.858 | ustawa z dnia 13 kwietnia 2018 r. | Akt jednorazowy

Nadanie statutu Głównemu Urzędowi Nadzoru Budowlanego.

Dz.U.2018.857 t.j. | rozporządzenie z dnia 19 marca 1999 r. | Akt obowiązujący

Wzory deklaracji dla podatku od towarów i usług.

Dz.U.2018.856 | rozporządzenie z dnia 18 kwietnia 2018 r. | Akt utracił moc

Zmiana rozporządzenia w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia.

Dz.U.2018.855 | rozporządzenie z dnia 18 kwietnia 2018 r. | Akt jednorazowy

Tryb przeprowadzania poszczególnych rodzajów inspekcji warunków pracy i życia marynarzy na statku.

Dz.U.2018.854 | rozporządzenie z dnia 26 kwietnia 2018 r. | Akt obowiązujący

Specjalny obszar ochrony siedlisk Ostoja nad Oświnem (PLH280044).

Dz.U.2018.851 | rozporządzenie z dnia 13 marca 2018 r. | Akt obowiązujący

Wzory tytułów wykonawczych stosowanych w egzekucji administracyjnej.

Dz.U.2018.850 t.j. | rozporządzenie z dnia 8 sierpnia 2016 r. | tekst jednolity | Akt utracił moc

Zmiana ustawy o Sądzie Najwyższym.

Dz.U.2018.847 | ustawa z dnia 12 kwietnia 2018 r. | Akt obowiązujący

Specjalny obszar ochrony siedlisk Zachodniokurpiowskie Bory Sasankowe (PLH140052).

Dz.U.2018.846 | rozporządzenie z dnia 13 marca 2018 r. | Akt obowiązujący

Specjalny obszar ochrony siedlisk Bory Chrobotkowe Puszczy Noteckiej (PLH080032).

Dz.U.2018.841 | rozporządzenie z dnia 13 marca 2018 r. | Akt obowiązujący

Specjalny obszar ochrony siedlisk Murawy w Haćkach (PLH200015).

Dz.U.2018.840 | rozporządzenie z dnia 13 marca 2018 r. | Akt obowiązujący

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt SK 27/16.

Dz.U.2018.838 | wyrok z dnia 24 kwietnia 2018 r. | Akt jednorazowy

Specjalny obszar ochrony siedlisk Warnie Bagno (PLH320047).

Dz.U.2018.836 | rozporządzenie z dnia 13 marca 2018 r. | Akt obowiązujący

Sztandar Służby Ochrony Państwa.

Dz.U.2018.835 | rozporządzenie z dnia 24 kwietnia 2018 r. | Akt obowiązujący

Sposób sporządzenia elektronicznego wypisu i wyciągu z aktu notarialnego.

Dz.U.2018.833 | rozporządzenie z dnia 25 kwietnia 2018 r. | Akt obowiązujący