Law Journal

Uposażenie administracyjnych pracowników sądów powszechnych i sądów ubezpieczeń społecznych.

Dz.U.1966.35.214 | rozporządzenie z dnia 26 sierpnia 1966 r. | Akt utracił moc

Uposażenie sędziów, asesorów i aplikantów sądów powszechnych i sądów ubezpieczeń społecznych.

Dz.U.1966.35.213 | rozporządzenie z dnia 26 sierpnia 1966 r. | Akt utracił moc

Ustalenie stanowisk, kwalifikacji i uposażeń pracowników urzędów morskich.

Dz.U.1966.35.212 | rozporządzenie z dnia 23 sierpnia 1966 r. | Akt utracił moc

Uposażenie funkcjonariuszy administracji celnej.

Dz.U.1966.35.210 | rozporządzenie z dnia 23 sierpnia 1966 r. | Akt utracił moc

Przystąpienie Malawi do Konwencji o prawach politycznych kobiet, sporządzonej w Nowym Jorku dnia 31 marca 1953 r.

Dz.U.1966.34.209 | oświadczenie rządowe z dnia 16 sierpnia 1966 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie strażników łowieckich.

Dz.U.1966.34.206 | rozporządzenie z dnia 9 sierpnia 1966 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie z dnia 26 marca 1964 r. w sprawie bezpieczeństwa statków morskich.

Dz.U.1966.34.205 | rozporządzenie z dnia 3 sierpnia 1966 r. | Akt jednorazowy

Karty podatkowe dla drobnych rzemieślników.

Dz.U.1966.33.201 | rozporządzenie z dnia 28 lipca 1966 r. | Akt utracił moc

Obniżenie skali podatku dochodowego dla niektórych grup podatników.

Dz.U.1966.33.200 | rozporządzenie z dnia 28 lipca 1966 r. | Akt utracił moc

Obniżenie stawek podatku obrotowego od obrotów nietowarowych osiąganych przez zakłady rzemieślnicze.

Dz.U.1966.33.199 | rozporządzenie z dnia 28 lipca 1966 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie określenia szkół zawodowych, jakie mogą być prowadzone poza resortem oświaty.

Dz.U.1966.32.196 | rozporządzenie z dnia 3 sierpnia 1966 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie o pracach wzbronionych kobietom.

Dz.U.1966.32.195 | rozporządzenie z dnia 3 sierpnia 1966 r. | Akt jednorazowy

Konwencja (nr 112) dotycząca najniższego wieku dopuszczania do pracy w rybołówstwie. Genewa.1959.06.19.

Dz.U.1966.32.192 | umowa międzynarodowa z dnia 19 czerwca 1959 r. | Akt utracił moc

Czechosłowacja-Polska. Umowa o współpracy kulturalnej. Warszawa.1966.01.22.

Dz.U.1966.32.190 | umowa międzynarodowa z dnia 22 stycznia 1966 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie wykonania dekretu o zobowiązaniach podatkowych.

Dz.U.1966.31.186 | rozporządzenie z dnia 12 lipca 1966 r. | Akt jednorazowy

Warunki ogólne, naukowe i zawodowe, jakim powinny odpowiadać osoby kierownictwa i dozoru ruchu zakładu górniczego.

Dz.U.1966.31.185 | rozporządzenie z dnia 1 sierpnia 1966 r. | Akt utracił moc

Jugosławia-Polska. Konwencja w sprawie współpracy w zakresie ochrony roślin. Belgrad.1965.12.10.

Dz.U.1966.31.183 | umowa międzynarodowa z dnia 10 grudnia 1965 r. | Akt obowiązujący

Dodatki funkcyjne i specjalny dodatek pedagogiczny dla nauczycieli zatrudnionych w administracji szkolnej.

Dz.U.1966.30.182 | rozporządzenie z dnia 30 lipca 1966 r. | Akt utracił moc

Uposażenia stale urzędujących członków prezydiów rad narodowych.

Dz.U.1966.30.181 | rozporządzenie z dnia 30 lipca 1966 r. | Akt utracił moc

Ustalenie stanowisk, kwalifikacji i uposażenia pracowników prezydiów rad narodowych.

Dz.U.1966.30.180 | rozporządzenie z dnia 30 lipca 1966 r. | Akt utracił moc

Przystąpienie Hondurasu do Konwencji o ochronie ofiar wojny, podpisanych w Genewie dnia 12 sierpnia 1949 r.

Dz.U.1966.29.178 | oświadczenie rządowe z dnia 17 lipca 1966 r. | Akt jednorazowy

Warunki wymagane przy transporcie wodnym śródlądowym substancji trujących.

Dz.U.1966.29.177 | rozporządzenie z dnia 29 czerwca 1966 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie zawieszania prawa do renty oraz zasad wypłacania inwalidzkiej renty wyrównawczej.

Dz.U.1966.29.176 | rozporządzenie z dnia 14 lipca 1966 r. | Akt jednorazowy

Przystąpienie Nepalu do Konwencji o prawach politycznych kobiet, sporządzonej w Nowym Jorku dnia 31 marca 1953 r.

Dz.U.1966.28.174 | oświadczenie rządowe z dnia 12 lipca 1966 r. | Akt jednorazowy

Przystąpienie Iranu do Międzynarodowej konwencji o liniach ładunkowych, podpisanej w Londynie dnia 5 lipca 1930 r.

Dz.U.1966.28.172 | oświadczenie rządowe z dnia 11 lipca 1966 r. | Akt jednorazowy

Warunki dotyczące składu, jakości oraz metod badania środków farmaceutycznych i artykułów sanitarnych.

Dz.U.1966.28.170 | rozporządzenie z dnia 18 czerwca 1966 r. | Akt utracił moc

Gospodarowanie metalami nieżelaznymi.

Dz.U.1966.27.165 | rozporządzenie z dnia 30 maja 1966 r. | Akt utracił moc

Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane budownictwa powszechnego.

Dz.U.1966.26.157 | rozporządzenie z dnia 11 czerwca 1966 r. | Akt utracił moc

Utworzenie funduszu mieszkaniowego Ministerstwa Sprawiedliwości.

Dz.U.1966.26.155 | rozporządzenie z dnia 21 czerwca 1966 r. | Akt utracił moc

Ustalenie legalnych jednostek miar.

Dz.U.1966.25.154 | rozporządzenie z dnia 23 czerwca 1966 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie obowiązkowych dostaw zbóż.

Dz.U.1966.25.152 | rozporządzenie z dnia 21 czerwca 1966 r. | Akt jednorazowy

Uzdrowiska i lecznictwo uzdrowiskowe.

Dz.U.1966.23.150 | ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. | Akt utracił moc

Przekazanie niektórych drobnych przestępstw jako wykroczeń do orzecznictwa karno-administracyjnego.

Dz.U.1966.23.149 | ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. | Akt utracił moc

Miary i narzędzia pomiarowe.

Dz.U.1966.23.148 | ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. | Akt utracił moc

Utworzenie Centralnego Urzędu Jakości i Miar.

Dz.U.1966.23.147 | ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie dokwaterowań i przekwaterowań osób chorych na gruźlicę.

Dz.U.1966.22.143 | rozporządzenie z dnia 30 maja 1966 r. | Akt jednorazowy

Bezpieczeństwo i higiena pracy w zakładach gastronomicznych i przemysłu garmażeryjnego.

Dz.U.1966.22.142 | rozporządzenie z dnia 9 kwietnia 1966 r. | Akt utracił moc

Rzeczy znalezione.

Dz.U.1966.22.141 | rozporządzenie z dnia 14 czerwca 1966 r. | Akt utracił moc

Pomoc materialna dla studentów szkół wyższych i wyższych szkół zawodowych.

Dz.U.1966.21.139 t.j. | rozporządzenie z dnia 28 stycznia 1964 r. | Akt utracił moc

Utworzenie Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Opolu.

Dz.U.1966.21.135 | rozporządzenie z dnia 20 maja 1966 r. | Akt utracił moc

Wynagradzanie niższego personelu pomocniczo-lekarskiego.

Dz.U.1966.20.126 | rozporządzenie z dnia 27 maja 1966 r. | Akt utracił moc

Uposażenie techników i uprawnionych techników dentystycznych.

Dz.U.1966.20.125 | rozporządzenie z dnia 27 maja 1966 r. | Akt utracił moc